Tvangsakkord – hvad er det? og hvad er fordelene?

Advokat Morten Bjerregaard har omfattende erfaring med tvangsakkord fra bl.a. 3 år hos Kammeradvokaten, hvor han beskæftigede sig med insolvens, konkurs og tvangsakkord, samt derefter nu 10 år som selvstændig advokat.

En tvangsakkord går i al sin enkelt ud på, at de kreditorer som din virksomhed skylder penge tvinges til at eftergive helt op til 90 % eller mere af gælden. Af kommercielle grunde kan en såkaldt frivillig akkord være bedre. Ved en frivillig akkord er det sådan, at typisk de større kreditorer accepterer, at gælden nedsættes mod at den resterende del enten betales nu, eller afvikles over en periode.

En tvangsakkord kan gribes an på flere måder og resultere i:

  • En gældsordning, hvor typisk de største kreditorer accepterer, at gælden nedsættes procentvis og/eller at der sker udsættelse med betalingen. Sidstnævnte kaldes også nogle gange for moratorium eller betalingsmoratorium.
  • Tidligere gjaldt der en bestemt akkordprocent, men nu accepteres det normalt at der skæres 90 % af gælden, hvis alle aktiver bringes i spil, nogle gange accepteres endda at gælden nedsættes med en endnu højere procent.

Anmodning om tvangsakkord sker via en anmodning om rekonstruktion og kan indgives af såvel personer som selskaber. Det er ikke ukompliceret at etablere en tvangsakkord og vi anbefaler derfor, at vi først uforpligtende drøfter om mulighederne er til stede. De indledende telefoniske drøftelser eller det første møde tager vi os ikke betalt for.

Til vedtagelse af et akkordforslag kræves nu kun, at halvdelen af de kreditorer, som berøres af akkorden, stemmer for. Det skyldes reglen i Konkurslovens § 13 d, stk. 1. Den lyder sådan:

Et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre et flertal af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet og deltager i afstemningen, stemmer imod.

Ved optælling af stemmer, så tæller hver krone i tilgodehavende for en stemme. Derfor skal vi selvfølgelig sørge for, at vi før mødet har clearet med de store fordringshavere. Vi har omfattende erfaring med disse situationer.

Ring til advokat Morten Bjerregaard, hvis du ønsker at drøfte mulighedene for, at dine kreditorer skal eftergive en stor del af deres krav mod dig ved en såkaldt tvangsakkord.