Mulighederne for udgang

Tidspunktet for første udgang kan være efter 30 dage, hvis man er egnet til afsoning i åbent fængsel (Udgangsbekendtgørelsens § 36). Har man fået en straf på 2 år og 6 måneder eller derover kan man dog først få udgang efter 1/6 af straffen er afsonet, hvis man har været på fri fod frem til domsafsigelsen. Skal man afsone i lukket fængsel kan man få første udgang efter 1/4 af straffen er udstået. Har man fået en straf på 8 år eller derover skal man dog have afsonet 1/3 af straffen før første udgang kan bevilges.

Spørgsmål om udgang er reguleret straffuldbyrdelseslovens § 36 ff. Nærmere regulering findes i den såkaldte “Udgangsbekendtgørelsen”. Denne er dog pt. under revision, men reglerne om, hvornår udgang kan komme på tale forventes ikke at blive ændret – i hvert fald ikke væsentligt.

Udgang er normalt for at bevare kontakten til nærtstående. Derudover skal din forsvarsadvokat være opmærksom på, at der kan bevilges frigang til fx uddannelse og arbejde.

For at få frigang skal man opfylde betingelserne for udgang, dog er det normalt noget, som først sker hen mod slutningen af en afsoning. Dette er dog kun en hovedregel, og i særlige tilfælde af muligheder for uddannelse og arbejde kan det være muligt at få frigang også før man rammer den sidste periode af afsoningen.