Uber  – taxaloven – advokat

Mange er glade for Uber, og selvom det ved dom afsagt den 18. november 2016 af Østre Landsret blev slået fast, at det kan være ulovligt at klare sine taxatransporter med Uber, så kan der stadig være mulighed for frifindelse, hvis du som chauffør, indehaver eller passager bliver sigtet i forbindelse med kørsel i en såkaldt Uber-taxi.

Chancen for frifindelse består i, at alle situationer ikke kan skæres over en kam, men skal vurderes individuelt.

Kendetegnende for indretningen af Uber-appen er at betaling afregnes direkte over for Uber og efter Ubers takster, hvorefter Uber efter et fradrag, fx. 20 %, afregner det resterende beløb til Uber-chaufførerne.

Afgørende momenter er om chaufføren kender passagererne, og om betalingen overstiger udgifterne til kørslen.

Det kan også være et argument for at der ikke foreligger såkaldt “erhvervsmæssig personbefordring omfattet af taxikørselslovens § 1, stk. 1, jf. bekendtgørelse om taxikør-
sel § 1, stk. 1, hvis der foretages transport af en genstand.

Ligeledes kan der skeles til lovlige samkørselsarrangementer mv., der for eksempel kendes fra virksomheden GoMore.

Andre kriterier er om der har foreligget en tilladelse til at udføre erhvervsmæssig befordring, og om den bil der var anvendt vedrørende Uber-transporten er var godkendt til og registreret til taxikørsel, samt om chaufføren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Alt dette skal vurderes individuelt for at se, om der foreligger en overtrædelse af taxikørselslovens § 16, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, færdselslovens 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, 1. pkt., og bekendtgørelsen om særlige krav til taxier mv. § 18, stk. 1, jf. § 1.

Ring til advokat Morten Bjerregaard eller advokat Camilla K. Puggaard hvis du vil drøfte din sag om påstået ulovlig transport vedrørende Uber eller en lignende transportform.