Tyveri – straffelovens § 276

Hvis du er mistænkt eller sigtet for tyveri, så er du bestemt ikke den eneste. Ifølge kriminalstatistikken er det en af de forbrydelser som begås oftest, og hvor der ofte sker forkludringer fra Politiets side.

Derfor skal du have en dygtig advokat, hvis du er tiltalt for tyveri. Din forsvarsadvokat i denne type sager skal være opmærksom på, at det kun er meget sjældent at der gives særligt lange straffe for tyveri. Derfor skal din advokat kende argumentationen, så strafferammen på op til halvandet år slet ikke kommer på tale.

Tyveri eller røveri

I tyverisager trækkes der en kraftig linje mellem tyveri og røveri. Et tyveri er en forbrydelse, hvor gerningsmanden stjæler noget, men uden at andre personer kommer til skade eller trues. Politiet er ofte ikke opmærksom på grænsen mellem tyveri og røveri, og derfor er vi særligt opmærksom på, at du ikke bliver dømt for mere end der måtte være grund til, hvis det ikke lykkes med en ren frifindelse.

Af og til påstår Politiet en ekstra straf, fordi Politiet mener, at tyveriet er begået organiseret af flere personer, eller hvis tyverierne er et led i flere tyverisager. Dette betegnes ofte at Politiet som såkaldte ”bandesager”. Dem har vi også erfaring med, og en god advokat kan ofte overbevise dommeren om, at hver enkelt skal have sin sag vurderet for sig, og således ikke som en samlet gruppe.

Formildende omstændigheder og straffelovens § 276

Som i alle andre sager er vi som din forsvarsadvokat også opmærksom på at argumentere for formildende omstændigheder, som kan få straffen nedsat hvis du bliver dømt. Det kan for eksempel være, hvis én eller flere personer har tvunget  dig  til at begå tyveriet. Det kan for eksempel være som led i et afhængighedsforhold eller kendskab til økonomiske vanskeligheder.

Straffelovens § 276 om tyveri lyder sådan:

”For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.”