Spilleloven

Advokat (H) Morten Bjerregaard er en af de få advokater i Danmark, som har ført retssager om overtrædelse af spillelovgivningen. Det er et meget specialiseret retsområde som ikke har givet anledning til mange retssager – måske fordi det endnu ikke har været et fokusområde for myndighederne.

Vi repræsenterer udelukkende spiludbydere. Hvis du har lidt tab på spil eller har kritik af en spiludbyder, så kan du ikke rette henvendelse til os.

Kontakt

Kontakt advokat Morten Bjerregaard på 50519131 eller mb@badv.dk eller advokatfuldmægtig Rasmus Bilstrup på 31176888 hvis du ønsker at høre mere. NB! Vi repræsenterer udelukkende spiludbydere. Hvis du har lidt tab på spil eller har kritik af en spiludbyder, så kan du ikke rette henvendelse til os.

Vil du vide mere om konkurs? Læs klik og læs mere.

Spillemyndigheden blev oprettet i 2000 under Skatteministeriet, og oprindeligt var opgaven primært at kontrollere spilleautomater, der stod i landets spillehaller, restaurationer, kiosker mv.

Fra 2012 trådte den nuværende spillelov i kraft. Heldigvis var årsagen ophævelse af det meste af det monopol, som staten havde arrangeret til sig selv. Loven betød, at spilmarkedet blev delvist liberaliseret. Alle, der søger og får en tilladelse, kan i dag udbyde spil om penge i Danmark. (Undtaget er dog stadig lotteri, som Danske Lotteri Spil har monopol på).

Lov om spil indeholder regler om tilladelse og udbud af spil, herunder bl.a. udbud af væddemål og drift af onlinekasinoer.

Af lovens § 1 fremgår:

”Lovens formål er

1) at holde forbruget af spil om penge om på et moderat niveau,

2) at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,

3) at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og

4) at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.”

Det faktum, at staten via sit monopol frem til 2012 havde et kraftigt forspring har navnlig givet anledning til frustration fra de andre udbydere og tvivlsspørgsmål vedrørende rammerne for markedsføringen.

Markedet er også præget af den noget specielle situation, at spillemyndigheden  - som bl.a. fører kontrol - er underlagt samme enhed (Den Danske Stat) som Danske Spil, hvilket alt andet lige kan forekomme ulige i forhold til de øvrige konkurrenter på markedet.

Lovens formål er gennem regulering og kontrol, at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, at beskytte unge eller andre udsatte personer fra at blive udnyttet af spil eller udvikle et afhængighedsforhold (ludomani) i forbindelse med deltagelse i spil, at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og at sikre offentlig orden og forhindre, at spil forbindes med eller tjener som støtte til kriminalitet.

Online udbud af spil forstærker således umiddelbart behovet for en stærk forbrugerbeskyttelse i forhold til det traditionelle fysiske udbud af spil. Det fremgår direkte af lovens forarbejder, og derfor noget spilvirksomheder skal være opmærksom på - ikke kun ved egentlig reklame men også f.eks. i pressemeddelelser og andet beregnet til offentlighedens kundskab.

Højesteret har i 2020 slået fast, at det klare udgangspunkt er, at en spiludbyder, som har overholdt de pligter, der er fastsat i spillelovgivningen til beskyttelse af spillerne, ikke har handlet ansvarspådragende efter dansk rets almindelige erstatningsregler ved ikke at begrænse spillet for eller udelukke en spiller, som ikke selv har anmodet om begrænsning eller udelukkelse.