Anmeldt af SKAT - undgå en langvarig retssag

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard fører løbende et stort antal sager, hvor den mistænkte er anmeldt af SKAT. I disse sager er det ofte en fordel at indgå en dialog med myndighederne om at sagen frafaldes på et meget tidligt stadium. Så undgår du nemlig en langvarig retssag, som i værste fald kan trække ud over flere år.

Disse sager ses mere og mere for forsvarsadvokater, der har speciale i påstået økonomisk kriminalitet. I 2015 anmeldte SKAT en mistanke om økonomisk kriminalitet for 6,2 milliarder kroner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kaldet Bagmandspolitiet.

Kontakt os

Kontakt advokat Camilla K. Puggaard eller Morten Bjerregaard Nielsen på direkte mobil 50 51 91 31 eller mail mb@badv.dk for en uforpligtende samtale om skattesvig og/ eller hvis du er blevet anmeldt af SKAT og vi vil hvorvidt muligt hjælpe dig. Den første telefonsamtale betaler du ikke for.

 

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard har den fornødne erfaring også med sager, der vedrører skatte- og afgiftsstrafferet, selskabsstrafferet og sager om påstået grænseoverskridende kriminalitet. Det er vigtigt i disse sager, fordi det ofte er SKAT og Bagmandspolitiets opfattelse, at den påståede økonomiske kriminalitet er sket fra udlandet. Eksempler kan være sager om påstået kædesvig, maskerede udbytter og refusion af udbytteskatter. Sidstnævnte opstår efter politiet i forbindelse med, at danske aktieselskaber udbetaler udbytte. Her indeholdes der dansk udbytteskat på 27 procent. Udenlandske aktionærer fra EU eller aktionærer, der er omfattet af visse dobbeltbeskatningsaftaler, kan søge SKAT om at få hele eller dele af udbytteskatten refunderet. Disse regler er umiddelbart komplicerede, og det fører til et hav af misforståelser, som din advokat skal være opmærksom på. Så hvad SKAT eller Bagmandspolitiet kan opfatte som udbetaling af udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation, kan sagtens vise sig at have en fornuftig sammenhæng og forklaring.

Disse sager udspringer ofte fra SKATs afdeling for særlig kontrol. Ofte har SKAT indhentet ransagningskendelser, så SKAT er i besiddelse af kontoudskrifter med videre. Det gør det ekstra vigtigt at gennemgå sagen med en forsvarsadvokat før eventuel afhøring hos Bagmandspolitiet eller SKAT.

Ring til forsvarsadvokat Morten Bjerregaard på direkte mobil 50 51 91 31 eller skriv direkte på mb@badv.dk, hvis du er blevet anmeldt af SKAT og vil drøfte din sag i fortrolighed. Vi er opmærksomme på, at ikke alle sager egner sig til at blive drøftet over telefonen.

Sager om skattesvig og momssvig kan næsten altid skæres til, så sagen hurtigt overstås, og ender meget ofte med at SKAT eller Bagmandspolitiet opgiver at føre sagen videre.

Allerede mens sagen verserer for SKAT, har du ret til at få beskikket en forsvarer. Du kan selv vælge hvem der skal være din forsvarsadvokat i din sag om påstået skattesvig. Staten betaler i første omgang os.

 

Strategien i en skattesag

Det er vigtigt, at du ikke udtaler dig til politiet eller SKAT før du har drøftet sagen med en forsvarsadvokat med speciale i sager om påstået skattesvig. Det skyldes, at det kan være bedst ikke at udtale sig, men det kan også være en fordel at vi sammen drøfter muligheden for at få sagen skåret til. Så kan sagen hurtigt overstås uden at du skal i fængsel, og du kan komme tilbage til et sædvanligt liv uden problemer.

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard kender de relevante regler, så selv hvis du bliver dømt, kommer du normalt ikke i fængsel. Vi starter med at drøfte om det er bedst for dig, at du lader dig afhøre af politiet. Det har du ikke pligt til. Men det kan være en fordel, hvis politiet har misforstået sagen helt eller delvis. Så kan sagen måske efterfølgende skæres til eller du kan få en såkaldt påtaleopgivelse. Det har vi ofte sikret vores kunder.

Hvis du går på nettet og søger efter skattesvig eller momssvig kan du støde på, at grænsen for om en sag kan afgøres uden retssag er DKK 250.000. Men en god forsvarsadvokat med speciale i skattesvig kan ofte finde de omstændigheder, som peger i retning af, at du maksimalt har handlet groft uagtsomt. Til forskel fra at gøre det med vilje (juridisk taler om at handle med forsæt). Hvis der er tale om fejl, så vil der selv i tilfælde af forholdsvis grove fejl kunne opnås en aftale med myndighederne om at undgå retssag og fængsel, hvis du kan vedtage en bøde. Det drøfter vi, og din advokat skal kende den muligheder. Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard har deltaget i mere end 50 sådanne forhandlinger med SKAT.

SKAT sætter ofte beløbet i sager om skattesvig for højt

Ofte starter SKAT eller Bagmandspolitiet i en sag om skattesvig på et væsentligt højere beløb, og det lykkedes næsten altid som minimum at få det påståede beløb reduceret væsentligt. For nylig har vi repræsenteret en person, som blev dømt for DKK 1,3 mio og hun kom ikke til afsoning i fængsel. Det har sikkert også spillet ind, at myndighederne startede med at påstå svindel for DKK 2,8 mio og det fik vi som nævnt argumenteret væsentligt ned.

Et andet eksempel er, at der i 2015 er afsagt en dom, hvor der skete domfældelse for DKK 950.000. Her blev der afsagt en ren betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. En betinget dom betyder, at der kun skal afsones, hvis der begås noget nyt strafbart inden for en prøvetid på typisk 1 eller 2 år. Dommen henviste til nogle regler om udvidet adgang til samfundstjeneste, som finder anvendelse på sager der er for retten efter 1. maj 2015.

Ring til forsvarsadvokat Morten Bjerregaard hele døgnet på 70 20 33 31 eller send en sms på 50 51 91 31, hvis du uforpligtende vil drøfte din sag om skattesvig. Du kan også læse mere om de enkelte typer af sager, der typisk føres af SKAT eller Statsadvokaten for Særlig økonomisk og International Kriminalitet (SØIK – tidligere SØK) ved at læse mere på undersiderne for økonomisk kriminalitet.

SKAT ved godt, at hvis de sender en sag videre til Bagmandspolitiet (SØIK), så går der ofte mange år, inden der tages stilling til, om sagen skal føres videre. Derfor er SKAT ofte interesseret i en hurtig løsning. Det skal din forsvarsadvokat være opmærksom på, men i første omgang skal det selvfølgelig grundigt vurderes, om der overhovedet er basis for en sag mod dig eller din virksomhed. Ring til advokat Morten Bjerregaard eller advokat Camilla K. Puggard hvis du i fortrolighed vil drøfte din sag om skattesvig. 70 20 33 31 både dag og aften.

Erfarne advokater

Medarbejderne hos SKAT har ofte en anden tankegang end privatansatte. Ofte er dispositioner som de offentligt ansatte finder mistænkelige helt lovlige og forretningsmæssigt begrundede. Det skal din forsvarsadvokat være opmærksom på. Du kan under menupunktet OM læse mere om mediernes øvrige omtale af nogle af vores sager, eller læse mere om vores mangeårige erfaring med sager om økonomisk kriminalitet og med SKAT.

Revisionsmæssig bistand

Din forsvarsadvokat skal være opmærksom på, at det er muligt at opnå statsfinansieret bistand fra en revisor. Tidligere afslog domstolene ofte dette, men i de senere år har de slået ind på en mere rimelig kurs. Dette er baseret på principperne i Menneskerettighedskonventionen om “fair trial”.

Hertil kommer, at domstolene og SKAT har indset, at revisionsbistand også kan være det der fører til, at sagen skæres til inden retssagen begynder. Det sikrer en kortere sagsbehandlingstid til gavn for både klienten og domstolenes tid og økonomi.  Vi arbejder efter statens takster, så regningen ikke bliver dyrere end en dommer synes er rimeligt.

Her kan også nævnes, Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har arbejdet i 3 år i Kammeradvokatens insolvensafdeling og skatteafdeling med at optrevle komplekse økonomiske sager som momskarruseller, sager om maskeret udbytte, internationale transaktioner med mere. Derfra har han særlig god indsigt i økonomiske forhold og i sager, hvor SKAT er på den anden side.