Streaming og restriktive foranstaltninger

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen er forsvarsadvokat i en af de første sager om ulovlig streaming af tv-kanaler på private hjemmesider, som kører i øjeblikket.

I en lignende sag er en mand fra Nordjylland ved Retten i Aalborg dømt 60 dages betinget fængsel for at have streamet omkring 80 tv-kanaler og lagt dem på hjemmesiden whargarbl.dk. I disse sager skal din advokat være opmærksom på, at der i et eller andet omfang skal være sket omgåelse af restriktive foranstaltninger før end der kan ske domfældelse efter for eksempel Straffelovens § 299b, nr. 6, jf. Ophavsretslovens § 69 og/eller § 76, stk. 2.

Begrebet “restriktive foranstaltninger” er nyt i denne sammenhæng. Og hvad en midaldrende generation opfatter som en kompliceret IT-mæssig blokering er langt fra det samme som, at det også er tilfældet for de yngre generationer. Derfor skal din advokat i sager om påstået ulovlig streaming have et godt kendskab til IT.

For så vidt angår betalingskanaler ligger oplysningerne der gøres tilgængelige ofte fremme, så de er frit tilgængelige for IT-kyndige. Streamingen er dermed mulig uden at foretage såkaldt hacking. Dette taler for en meget lavere straf, og kræver at din forsvarsadvokat har en vis IT-teknisk indsigt. Selvom der er en såkaldt restriktiv foranstaltning, som det kræver teknisk kunnen at komme uden om, eller hvor en anden har et abonnement, som gør, at der kan aflæse datastrømme, så er der altså ikke tale om hacking. Det er et fortolkningsspørgsmål, hvornår der er tale om omgåelse af en restriktiv foranstaltning.

Særlige chancer i forsvaret knytter sig til for eksempel DR’s kanaler. Det skyldes, at de er frit tilgængelige, men derfor kan der dog alligevel være tale om en krænkelse af DR’s signalret efter ophavsretslovens § 69. Derudover er formuleringen “omgåelse af restriktive foranstaltninger” central i EU-domstolens fortolkning af ophavsretten, som en stor del af den danske ophavsretslov hviler på. Det fremgår f.eks. af EU-domstolens dom i Svensson-sagen C-466/12.

SØIKs synspunkt i disse sager er, at det er omgåelse af restriktive foranstaltninger, hvis kendte tv-kanaler som kræver betalingsadgang gøres tilgængelige med et klik uden betaling. Det kan eksempelvis være kanaler som Eurosport, TV3, Cartoon Network og Viasat.

 

Streaming og den moderne verden

I Svenson sagen var der ikke tale om krænkelse, fordi der blot var tale om et hyperlink. Men i en verden, hvor teknisk viden bliver mere og mere almindelig skal din forsvarsadvokat kunne argumentere for, at selv IT-handlinger der er sværere end at klikke på et hyperlink er blevet så almindelige, at de ikke kan kaldes for “omgåelse af restriktive foranstaltninger”.

Det er politiets opfattelse, at der er en en stigende tendens med privat streaming af betalings-tv. Et eksempel er den globale streamingtjeneste Popcorn Time, som viser gratis film uden om den betalende branche, og som på kort tid er blevet mere populær end betalingskanalen Netflix i både Holland og Sverige.

Vi har også det fornødne kendskab til erstatningsret. Det er vigtig i en sag om påstået ulovlig streaming, fordi disse sager ofte ledsages af erstatningskrav fra rettighedshaverne, f.eks. Nordic Content Protection – STOP, som er en non-profit organisation, som arbejder på vegne af flere rettighedshavere og indholdsleverandører i Norden.

Ring til advokat Morten Bjerregaard Nielsen på 50 51 91 31 , hvis du ønsker at drøfte din sag.