Piratkopiering – krænkelse af ophavsret

Din forsvarsadvokat i en sag om såkaldt piratkopiering og dermed krænkelser af den immaterialretlige lovgivning skal også have indsigt i såkaldt immaterialret og formueret – eller IP-ret som det også kaldes.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har været selvstændig advokat siden 2007 men var før det blandt andet ansat i Danmarks største advokatvirksomhed Kromann Reumert, hvor han beskæftiget i afdelingen for Immaterialret. Derfor har advokat Morten Bjerregaard Nielsen forudsætninger for at være din forsvarsadvokat i disse sager.

 

Stor fokus på piratkopiering

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har øget fokus på disse sager i de seneste år. Disse sager kan også have aspekter af internationale retsforhold. Et eksempel herpå er en sag om krænkelse af dansk ophavsret på tværs af grænser. Tre mænd er sigtet i forbindelse med salg af designkopier på internettet. 350 europaller med møbler og lamper beslaglagt, hvilket også rejser en række retssikkerhedsmæssige problemstillinger.

For første gang har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) indledt en sag om salg af kopier af danske møbel- og lampeklassikere over internettet. Tre mænd er sigtet i sagen – og alle har været varetægtsfængslet – efter at SØIK i samarbejde med Københavns Vestegns Politi og politiet i Flensborg gennemførte ransagning på otte lokaliteter. Her blev 350 europaller med kopimøbler og -lamper beslaglagt, og samtidig har SØIK anmodet en række andre europæiske lande om hjælp og bedt dem om at tage en række efterforskningsskridt.

Disse sager er meget kringlede juridisk. Ofte anfører Politiet en forsimplet version af sagen, nemlig at der er tale om et åbenbart ulovligt salg af for eksempel kopimøbler – eller replika – til via en hjemmeside på internettet. Din forsvarsadvokat i disse sager skal kunne argumentere med, at omfanget af ophavsretsbeskyttelsen kan være forskellig indenfor EU.

I eksempelvis England er møbeldesign endnu ikke beskyttet som ophavsret, men kun som industrielt design. Det betyder, at den såkaldte beskyttelsestid er væsentligt kortere. Industrielt design er kun beskyttet i 25 år efter designets registrering, mens ophavsretten gælder 70 år efter designerens død.

Derfor kan man godt sælge møblerne på det engelske marked, men ikke det danske, hvor ophavsretten gælder, og afhængig af hvordan salget har fundet sted kan små detaljer have afgørende forskelle på, om du bliver frifundet eller dømt. Det kan være spørgsmål som hvordan markedsføringen er målrettet, hvortil der leveres og hvorfra supporttelefonen bliver betjent.

Din forsvarsadvokat skal også være opmærksom på, at det efter loven ikke er ulovligt at købe kopimøbler til privat brug på internettet. Krænkelse af dansk ophavsret kan straffes med fængsel i op til seks år.

Du kan læse mere om piratkopiering på jegvaelgeraegte.dk/stream-download/