Konkurrenceretlig overtrædelse

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen har den fornødne ekspertise til at hjælpe dig, hvis du er tiltalt i en sag angående konkurrencestrafferet, såsom en sag vedrørende påståede ulovlige prisaftaler, karteller og lignende.

Din forsvarsadvokat, i en sag om en konkurrenceretlig overtrædelse, skal have den fornødne praktiske erfaring med konkurrencestrafferet. Det har Morten Bjerregaard Nielsen dels fra sin tid i Kromann Reumerts afdeling for Immaterialret og Konkurrenceret, samt gennem 10 år at have rådgivet venturevirksomheder om disse spørgsmål.

 

Konkurrencestrafferet – ulovlige prisaftaler

Sager om for eksempel ulovlige prisaftaler indeholder vigtige afvejninger i forhold til de økonomiske og samfundsmæssige hensyn som ligger bag konkurrencelovgivningen, herunder de vigtige undtagelser som i mange tilfælde gør disse aftaler fuldt lovlige. Disse erhvervsretlige forhold overses ofte af anklagemyndigheden og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

I øjeblikket rejser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) tiltale i den første sag mod det såkaldte byggekartel, hvor i alt 33 virksomheder mistænkes for at have indgået ulovlige prisaftaler i strid med konkurrenceloven.

Ifølge anklageskriftet i denne første prøvesag påstås virksomheden at have overtrådt konkurrenceloven i forbindelse med 14 entrepriser inden for bygge- og anlægsbranchen. Det påstås at være sket i årene 2006-2009, og de 14 tilfælde af ulovlig koordinering af priser vedrører kontrakter til en samlet værdi af cirka hundrede millioner kroner (eksklusive moms).

Sagerne et et godt eksempel på hjerteblodet for enhver forsvarer – nemlig at se på sagens helt specifikke forhold. For Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har selv tilkendegivet, at de betragter sagen som en prøvesag i relation til spørgsmålet om, hvordan overtrædelsens grovhed skal kategoriseres.

Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at forarbejderne til konkurrenceloven kræver en ”meget grov” overtrædelse for at der kan dømmes i disse tilfælde. Og uden retspraksis på området er der et større spillerum for, at tvivlen skal komme tiltalte til gode.

Kontakt forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen på direkte mobil 50 51 91 31 eller mb@badv.dk hvis du i streng fortrolighed ønsker at drøfte en mistanke rettet mod dig eller din virksomhed.