Hacking – kan en retssag undgås?

Advokat Morten Bjerregaard er en af de mest benyttede forsvarsadvokater i Danmark i sager om påstået hacking, og repræsenterer bl.a. en af de sigtede i den såkaldte Se & Hør-sagen. Morten Bjerregaard var også forsvarer i Floppi-sagen, som også endte med betingede straffe.

I første omgang er fokus at overbevise politiet om at der ikke er grundlag for en sag. Afhængig af beviserne vurderer vi sammen også om situationen er sådan, at sagen kan skæres væsentligt til, så en lang retssag kan undgås. Det primære fokus er det bedste og hurtigste resultat, så du kan komme videre og tilbage til et liv uden problemer.

Sager om påstået hacking kører ofte efter straffelovens § 263:

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) Bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet,

2) Skaffer sig adgang til andres gemmer,

3) Ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

Hvis sagen gribes rigtigt an, så er praksis sådan, at man ofte kan undgå fængsel. I den såkaldte Netwire-sag – hvor vi ikke var forsvarer – havde den tiltalte skaffet sig uberettiget adgang til 47 computere, og alligevel var den ubetingede del af straffen blot 3 måneder. Dette vil normalt kunne afsones med fodlænke. Afsoningsforholdene rådgiver vi også om, så du i videst mulig udstrækning kan afsone hjemme med fodlænke hvis det bliver nødvendigt. Men i første omgang går vi efter at undgå en retssag, og dernæst efter en ren frifindelse.

Ring til advokat Morten Bjerregaard Nielsen på 50 51 91 31, hvis du ønsker en fortrolig drøftelse af en sag, hvor du er mistænkt eller sigtet for hacking.