Konkurrenceret og byggekartel

Advokat Morten Bjerregaard har den fornødne ekspertise i sager om påståede byggekarteller. Blandt andet fra Kromann Reumerts afdeling for konkurrenceret og fra 7 år som forsvarsadvokat.

Sager om konkurrenceret er præget af økonomiske aftaler, som anklagemyndigheden ikke altid har den fornødne erhvervsmæssige erfaring til at kunne sætte sig ind i. Spillerummet for aftaler med anklagemyndigheden er særlig stort, fordi sondringen mellem de forskellige bødeniveauer er uklar og i vidt omfang uprøvet i retspraksis.

Et påstået kartel er en påstået ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder. Ofte er en aftale der begrænser konkurrencen, for eksempel ved aftalte begrænsninger i forretningsmæssige dispositioner, dog en lovlig handling, der bygger på en sund markedsøkonomi.

Hvis overtrædelsen er begået efter den 1. marts 2013, risikerer bestyrelsesmedlemmer, direktører eller andre ledende medarbejdere desuden fængselsstraf på op til seks år for at have deltaget i et kartel. Det er muligt at slippe for bøde- og fængselsstraf for karteldeltagelse, hvis man er den første karteldeltager, der henvender sig myndighederne.

Et eksempel på dette er, at den første store straffesag om byggekarteller med et konkurrenceretligt perspektiv også endte med bødeforlæg, som var mindre end det Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) oprindeligt havde meldt ud som var i vente.

I den sag som SØIK omtalte som en af de mest omfattende kartelsager, som man hidtil har set i Danmark, blev bødeniveauet i den sag kun omkring 1 million per virksomhed i gennemsnit. Det er selvfølgelig også et meget højt beløb, men det skal ses i sammenhæng med SØIK´s tidligere beskrivelser af sagen. Der var tale om påstået ulovligt aftalte priser på byggerier til en samlet værdi af omkring 400-500 millioner kroner.

Sagen skal også ses i sammenhæng med, at SØIK oprindeligt sigtede 33 virksomheder for påstået ulovligt at aftale priser på byggerier til en samlet værdi af disse 400-500 millioner kroner. Otte virksomheder fik altså i første omgang ikke udstedt en bøde, og det vides ikke om tiltalen mod dem droppes.

For så vidt angår de virksomheder som har modtaget bødeforlæg er det også vigtigt at understrege, at de pågældende virksomheder naturligvis har retssikkerhedsgarantier i forhold til bøderne. Det betyder, at de kan prøves ved domstolene som enhver anden bøde.

Ring både dag og aften til forsvarsadvokat Morten Bjerregaard på 50 51 91 31 hvis du vil drøfte din sag om byggekarteller.