Din advokat i sager om økonomisk kriminalitet skal være opmærksom på, at en disposition, som det offentlige anser for en kriminel handling, meget vel kan have gode forretningsmæssige grunde. Ofte kan sagen også skæres til, så en dyr retssag undgås.

Men advokaterne Morten Bjerregaard og Camilla Puggaard arbejder ud fra, at du er uskyldig. Og i så fald kæmpes der for en frifindelse.

Vi sender dig ikke en regning i disse sager. Vi sørger altid for, at blive det man kalder “beskikket forsvarer” for dig. Så er det nemlig staten, som bestemmer, hvad det skal koste. Det sikrer dig, at regningen bliver rimelig. Regningen skal du kun selv betale senere til staten, hvis du bliver dømt, og du kan normalt få en afdragsordning med staten. Men i første omgang betaler staten altid regningen til os – uanset om du bliver frifundet eller dømt.

Økonomisk kriminalitet er betegnelsen for forskellige former for kriminalitet, heriblandt skattesvig, momssvig, bedrageri, underslæb, mandatsvig,  skyldnersvig, hvidvask og kædesvig.

Alle sager om økonomisk kriminalitet er omfattet af nogle regler fra 1. maj 2015, hvor man som udgangspunkt ikke kommer i fængsel. Er det fx. økonomisk kriminalitet i form af skattesvig eller momssvig, så skal man op over 5 mio. før man fysisk kommer ind og sidde.

Sagerne om økonomisk kriminalitet har ofte mange nuancer og vinkler. Det kan i langt de fleste tilfælde føre til, at anklagemyndighedens påstande om fængsel og store bøder kan undgås selv i de sager, hvor der sker domfældelse.

I sager om skattesvig og momssvig, herunder kædesvig og hvidvask, er det særligt vigtigt, at du hurtigt får en forsvarsadvokat til at varetage dine interesser – og helst mens sagen fortsat ligger hos SKAT. Dette område er præget af store administrative byrder, og derfor begår SKAT og Politiet ofte sagsbehandlingsfejl, der fører til rene frifindelser. I andre tilfælde kan der laves meget fornuftige aftaler med myndighederne.

I sager om økonomisk kriminalitet, herunder skattesvig og momssvig som for eksempel kædesvig og hvidvask, bedrageri, underslæb, mandatsvig og skyldnersvig, kan der ofte opnås ordninger med myndighederne, så du undgår en langvarig retssag og ikke kommer i fængsel. Der er kommet nye regler om udvidet adgang til samfundstjeneste i sager om økonomisk kriminalitet, så selv hvis du dømmes i million-klassen vil du normalt ikke komme til at afsone i et fængsel.

Generelt er det er vigtigt, at du aldrig taler med politiet, før din forsvarsadvokat har læst sagen igennem. Du har ingen kontrol over om politiet skriver det samme ned, som det du siger. Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet eller SKAT, og hvis du udtaler dig skal du vide, hvad du udtaler dig op imod – altså hvad politiet eller SKAT påstår at have på dig, så at sige. Du har ikke selv krav på at få materialet udleveret, men det har din forsvarsadvokat. Og din forsvarsadvokat må som udgangspunkt vise dig alt.

Advokat Morten Bjerregaard og advokat Camilla Puggaard har valgt at specialisere advokatfirmaet i sager, som drejer sig om juridisk bistand i sager, hvor det er økonomiske forhold som giver udfordringer (for eksempel økonomisk kriminalitet). Vi  har erfaring fra de fleste typer af sager om økonomisk kriminalitet, herunder sager om skattesvig og momssvig som kædesvig og hvidvask, samt bedrageri, underslæb, mandatsvig og skyldnersvig. Derudover bistår vi virksomheder om, hvordan de skal forholde sig, når de er i tvivl om en medarbejder har begået økonomisk kriminalitet, og hvordan dette fremadrettet kan undgås.

Advokat Morten Bjerregaard og advokat Camilla Puggaard kan rådgive dig om, hvordan din sag om påstået økonomisk kriminalitet skal håndteres – fra din første henvendelse, modtagelse og gennemgang af sagens bilag, overvejelser omkring afhøring hos politiet eller SKAT, mulighed for anden sagkyndig bistand som for eksempel revisor, strategi over for myndighederne og under retssagen. Den første telefonsamtale koster ikke noget, og her drøfter vi sammen, om hvordan vi kan hjælpe dig.

Det er vigtigt, at du ved, at forsvarsadvokaten, som den eneste, har adgang til politiets materiale og kan derfor, på et tidligt tidspunkt, vejlede dig om, hvad du skal gøre eller helt overtage dialogen med politiet. Du skal være opmærksom på, at du har krav på at få beskikket en forsvarsadvokat til at varetage dine interesser, selvom du kun er blevet spurgt om du vil deltage i en afhøring. Her sørger vi for det praktiske. Vi sørger for, at myndighederne kommer til at se din sag i sammenhæng med de vilkår og den regulering, som både erhvervslivet og privatpersoner er omfattet af.