Narkokriminalitet  – straffelovens § 191

Sager om narkokriminalitet og besiddelse af stoffer og salg af stoffer som for eksempel hash, amfetamin, kokain med videre er kendetegnet ved, at Politiet stort set aldrig får fuldt medhold. Tværtimod lykkes det os, som forsvarsadvokater, enten at opnå rene frifindelser eller i hvert fald en markant lavere straf end påstået af anklagemyndigheden.

I disse sager forsøger Politiet ofte at få en gruppe dømt for besiddelse og videresalg af en samlet stor mængde stoffer som hash, amfetamin, kokain eller andre stoffer. Derfor det vigtigt at din forsvarsadvokat i sager om salg og besiddelse af hash og andre stoffer har erfaring med at sætte sig op mod politiet og opstille selvstændige beregninger af den ulovlige mængde.

Din forsvarsadvokat i sager om narkokriminalitet skal være opmærksom på, hvilken rolle politiet påstår at du har. Og ofte er der også i disse sager særlige forhold omkring tavshed, fordi en sælger, vagt, producent eller kurér ofte ikke ønsker at angive den såkaldte bagmand. Vi rådgiver dig om, hvad der vil give den laveste straf, men vi accepterer også dine valg, hvis du ikke vil angive andre.

Selvom det nogle gange ikke er muligt at få klienten fuldstændig frifundet, så er det rigtig vigtigt at antaste politiets narkoregnskaber og gøre opmærksom på alle tænkelige formildende omstændigheder.

Straf vedrørende euforiserende stoffer

I kriminalitet, der vedrører euforiserende stoffer, skelnes der nemlig mellem hvilke stoffer en person er tiltalt for at besidde. Hash bliver eksempelvis ikke straffet nær så hårdt som amfetamin eller kokain. Hertil kommer, at mange af de sager, hvor politiet finder små mængder euforiserende stoffer på eller hos en person, straffes normalt med en bøde som kun kommer for retten, hvis den tiltalte nægter sig skyldig.

Politiets beviser i disse sager er ofte videoovervågning, aflytning af telefonsamtaler, udskrifter af SMS-beskeder og såkaldte agentkøb. Agentkøb er tilfælde, hvor en politimand har foregivet at være en almindelig hashkøber for at skaffe bevis mod sælgeren. Alle disse særlige efterforskningsmetoder kræver, at Politiet først har fået lov af retten. Det er advokat Morten Bjerregaard Nielsen meget opmærksom på, og en sag om besiddelse eller salg af stoffer kan ofte vindes på, at forsvarsadvokaten får rettens ord for, at nogle af Politiets beviser er ulovlige.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen er også opmærksom på, at det nedsætter straffen hvis stofferne var til eget forbrug. Andre formildende omstændigheder kan f.eks. være, hvis du er kommet ud af et tidligere misbrug, og har nogle fremtidsudsigter uden for det kriminelle miljø – dette kunne være en læreplads. Er det tilfældet, så er det en af mange grunde som kan føre til at vi overbeviser domstolene om, at straffen skal gøres betinget, så du ikke skal i fængsel.

Straffelovens § 191

Straffelovens § 191 om ”narkokriminalitet”, der omhandler salg af stoffer og hash, besiddelse, køb mv. lyder sådan:

”Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.”

Læs mere her, hvis du vide mere om, hvordan en straffesag forløber? Du kan også læse mere om retssager her.