Ledelsesansvar:

Bjerregaard Advokatfirma kan hjælpe dig med at undgå bestyrelsesansvar, både hvis en retssag er anlagt, og for at undgå ansvarssager mens du sidder i en bestyrelse.

Vi kan være din “board mate” som hjælper med at stille de nødvendige spørgsmål – både til bestyrelsesmaterialet, og til det som måske burde indgå i materialet. Dermed tilstræbes at du har den fornødne dokumentation til at undgå ansvar.

Vores erfaring bygger på, at vi har ført nogle af de største sager om bestyrelsesansvar i Danmark, herunder sagerne vedr. Qudos Insurance, Hellerup Finans, Hesalight og Burmeister & Wain III.

Det kræver en proaktiv tilgang og opmærksomhed på din rolle og ansvar som bestyrelsesmedlem. Her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at undgå bestyrelsesansvar:

1. Forstå din rolle og ansvar: Det er vigtigt at have en grundig forståelse af din rolle og ansvar som bestyrelsesmedlem. Du bør være bekendt med lovgivningen og selskabslovgivningen, som styrer dit ansvar som bestyrelsesmedlem.

2. Vær opmærksom på selskabets økonomi: Som bestyrelsesmedlem bør du være opmærksom på selskabets økonomi og sikre, at selskabet har tilstrækkelig likviditet og kan opfylde sine forpligtelser.

3. Tjek regnskaberne og især dokumentationsgrundlaget, afstem til de faktiske bankkonti og taag stikprøver i de væsentligste og tilfældigt udvalgte eksterne udgiftsbilag: Gennemgå selskabets regnskaber og sikre, at de er nøjagtige og i overensstemmelse med lovgivningen. Sørg også for, at selskabet har interne kontrolsystemer på plads for at undgå svig eller fejl.

Vær forsigtig ved beslutninger: Som bestyrelsesmedlem bør du være forsigtig med de beslutninger, du træffer på selskabets vegne. Følg altid de korrekte procedurer og sørg for, at beslutninger er baseret på velunderbyggede oplysninger og i overensstemmelse med selskabets formål og vedtægter.

Sørg for forsikring: Selvom du tager alle nødvendige forholdsregler, kan der stadig opstå situationer, hvor bestyrelsesmedlemmer kan holdes ansvarlige. Det er derfor en god idé at have en bestyrelsesansvarsforsikring på plads for at beskytte dig og dine medbestyrelsesmedlemmer i tilfælde af en retssag. Du bør tegne din egen forsikring, og ikke stole på den forsikring som måske, og måske ikke, er korrekt tegnet af selskabet. For en ledelsesansvarsforsikring afvises ofte standardmæssigt af forsikringsselskabet, når der rejses et krav om direktionsansvar eller bestyrelsesansvar.

Disse trin kan hjælpe dig med at undgå bestyrelsesansvar, men det er også vigtigt at huske, at ansvarlighed og proaktivitet er nøglen til at undgå juridiske problemer. Hvis du er i tvivl om din rolle eller ansvar som bestyrelsesmedlem, kan du altid søge professionel rådgivning for at sikre, at du træffer de rigtige beslutninger og undgår juridiske problemer.

Kontakt

Ring 50 51 91 31 til advokat Morten Bjerregaard Nielsen for at drøfte din sag, hvis du er sagsøgt i en sag vedrørende ledelsesansvar. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.

Læs mere om både skattesvig og andre retssager.