Sigtelser om ulovlige kick backs og provisioner

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen kan give dig det bedste forsvar, hvis du er tiltalt for kursmanipulation. Er du mistænkt eller sigtet for at have modtaget ulovlige beløb er det vigtigt, at din forsvarsadvokat har stor forståelse for de formueretlige handlinger, som ligger bag.

Sigtelser for modtagelser af ulovlige provisioner opstår ofte i forbindelse med misforståelser for ansatte i store og mellemstore virksomheder og institutioner.

Beskyldningen går ofte på, at for eksempel en indkøber som ”betaling” for at købe varer et bestemt sted har modtaget et beløb for til gengæld at have købt varer til højere pris end parterne ville være nået frem til ved en sædvanlig forhandling. Det kan også være omvendt – altså at du beskyldes for at have solgt for billigt mod at have modtaget beløb eller private ydelser til gengæld. Beskyldningen er ofte kombineret med, at virksomhedens indtjening og konkurrencesituation derved er blevet forringet.

Det kan ofte være meget svært at føre bevis i disse sager, og derudover ved jeg som din forsvarsadvokat, at mange af disse situationer er misforståelser, der kan have reelle forretningsmæssige grunde. Derfor kan jeg give dig det bedste forsvar i sager om ulovlige kick backs, provisioner eller andre påstået ulovlige fordele.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har i 7 år været medejer af en venturevirksomhed, og har derudover erfaring fra 3 år i Kammeradvokatens insolvensafdeling og skatteafdeling.