Politiets opgaver

Politiets overordnede opgaver fremgår af politilovens § 2.

Den oplister følgende opgaver for politiet:

1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold,

4) at yde borgerne bistand i andre faresituationer,

5) at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret,

6) at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret og

7) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed.

Politiloven oplister derudover forholdsvis detaljeret, hvornår politiet for eksempel må trække våben, bruge stave, foretage kortvarige frihedberøvelser (hvilket for eksempel også kan ske ikke kun ved mistanke om en forbrydelse, men også når situationen kræver det, fx. ved adskillelse af grupper i forbindelse med fodboldkampe, demonstrationer og lignende).

Reglerne for politiets arbejde i efterforskningsfasen følger af retsplejelovens afsnit om efterforskning og tvangsindgreb m.v. Det er paragrafferne fra § 742 og frem.

Bemærk at tvangsindgreb ikke er reguleret her. Det skyldes, at tvangsindgreb går videre end blot efterforskning, og kræver derfor som udgangspunkt, at det forudgående godkendes af domstolene / retten. Enkelte tvangsindgreb kan dog godt gennemføres på egen hånd.