Afsoning med fodlænke

Advokat Morten Bjerregaard møder, som forsvarsadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet, ofte at kunderne er helt almindelige personer, som nogle gange har dummet sig en enkelt gang.

Vi har alle gjort noget, som vi har fortrudt eller som ikke var optimalt. Derfor skal du hjælpes bedst muligt igennem og selv, hvis du har dummet dig, kan vi normalt klare sagen sådan, at du skal nøjes med at afsone med fodlænke. Det betyder, at du på intet tidspunkt skal væk fra din familie, men kan afsone hjemme.

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard kender disse regler i detaljer, herunder også nogle regler der trådte i kraft i sager der kører efter 1. maj 2015, som navnlig er i sager om økonomisk kriminalitet (underslæb, skattesvig, momssvig, bedrageri mv.) giver udvidet adgang til en såkaldt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. En betinget straf betyder at du ikke skal i fængsel, medmindre du dummer dig igen i en periode på op til højst 3 år (typisk 1 eller 2 år).

Du kan få fodlænke, hvis du idømmes fængsel i op til 6 måneder (lov nr. 628). Det er ikke dommeren der tager stilling til om der skal afsones med fodlænke. Det gør Kriminalforsorgen efterfølgende og det bevilges normalt – særligt hvis det er første gang du får en større dom.

Vær opmærksom på, at i sager om økonomisk kriminalitet afsiges ofte såkaldte kombinationsdomme – altså at en del af straffen skal afsones (fx 3 måneder) og at fx 1 år gøres betinget. Her kan du altså GODT få fodlænke, selvom straffen umiddelbart lyder på 1 år og 3 måneders fængsel + vilkår om samfundstjeneste i op til 300 timer (ofte væsentligt færre timer).

Ring til forsvarsadvokat Morten Bjerregaard, hvis du vil drøfte din sag på tlf. 50 51 91 31. Ring også gerne om aftenen.