Dokumentfalsk – straffelovens § 171 og § 172

Dokumentfalsk er sammen med sager om bedrageri og skattesvig den sagstype vi møder mest. Ofte er disse sager en misforståelse, og vi går først efter at få politiet til at droppe sagen. Så du helt undgår en retssag. 

Selv hvis der er et problem, så er sager om dokumentfalsk omfattet af nogle nye regler om såkaldt betinget straf (så du kun skal afsone hvis du gør det igen) kombineret med samfundstjeneste. Og så kommer du ikke i fængsel. Din forsvarsadvokat i sådan en sag, skal kende disse regler.

 

Dokumentfalsk og bedrageri

Sager om dokumentfalsk er ofte knyttet sammen med anklager om bedrageri. Et eksempel er en sag for nylig, hvor to direktører blev anholdt i en aktion koordineret af Københavns Vestegns Politis sektion for økonomisk kriminalitet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Sporingsgruppen fra SØIK beslaglagde en bil, elektronik samt designermøbler.

Din forsvarsadvokat skal derfor i sager om dokumentfalsk og bedrageri også have et indgående kendskab til formueretten, hvilket forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen også har fra sin tid i Kromann Reumert. Der skal stikkes til Politiets formodninger, som ofte retter sig imod, at dokumenter forfalskes med det formål, at et selskab eller firma skal fremtræde med en større egenkapital end det reelt har. Formålet påstås ofte at være, at overbevise leverandører om en høj indre værdi for at opnå kredit med hensigt om bedrageri. Ofte mistænkeliggør Politiet også situationen, hvis en sigtet har ledet flere selskaber. Men det kan der som bekendt være en lang række fornuftige forretningsmæssige grunde til.

Advokat med den rette ekspertise

For nylig har advokat Morten Bjerregaard Nielsen for eksempel fået næstformanden, i den såkaldte Herbergssag, frifundet. Dette var fordi anklagemyndigheden ikke var tilstrækkeligt klar over, at en bemyndigelse til at skrive under også kan foreligge mundtligt. Derfor blev næstformanden korrekt frifundet ved vores firmas mellemkomst. Du kan her læse pressens omtale af sagen.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har den fornødne ekspertise også inden for formueret og selskabsret til at være din forsvarsadvokat i sager om dokumentfalsk. Du kan kontakte ham direkte på mobil 50 51 91 31.

Straffelovens § 171 og § 172 om dokumentfalsk er sålydende:

”§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.”