Børskriminalitet og kursmanipulation

Børskriminalitet er en slags overbegreb for påståede forbrydelser, som relaterer sig til børsnoterede virksomheder. Et eksempel herpå er sagerne i kølvandet på finanskrisen om påstået kursmanipulation, for eksempel den såkaldte EBH-sag, der førte til rene frifindelser.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har den fornødne erhvervsretlige erfaring gennem 3 år hos Danmarks største advokatfirma, Kromann Reumert og fra 7 år som medejer af en venturevirksomhed, til at give dig det bedste forsvar i en sag om børskriminalitet.

Skærpet tilsyn med børskriminalitet

Anklagemyndigheden har skærpet tilsynet med børskriminalitet for at få skabt et videncenter angående dette emne.

Området kræver indsigt både i national lovgivning, og EU-lovgivning, fordi en regel kun er gyldig hvis den også er i overensstemmelse med EU-rettens regler, for eksempel konkurrenlovgivningen.

Retssager om børskriminalitet fører ofte til frifindelse. Årsagen er, at anklagemyndighedens personale ofte ikke har den fornødne erhvervsretlige erfaring og viden til at gennemskue, hvornår en disposition har naturlige forretningsmæssige grunde.

Disse sager kræver derfor en forsvarsadvokat, som er vant til argumentere, og har kendskab til, sager om økonomisk kriminalitet, fordi det forudsætter at en helhedsbaseret anskuelse af situationen. Derfor kan en handling, som Politiet eller andre opfatter som børskriminalitet i forskellige varianter være straffri.

Ring til advokat Morten Bjerregaard Nielsen direkte på mobil 50 51 91 31, hvis du fortroligt vil drøfte en sag, hvor du er under mistanke for underslæb eller andet.

Hvis du har spørgsmål, kan du læse vores svar på ofte stillede spørgsmål.