Bøder og økonomisk kriminalitet

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard kan også hjælpe dig, hvis du er mistænk eller sigtet i en sag om økonomisk kriminalitet, der “kun” kan give bøde.

Det at få en bøde kan dog være enormt krænkende og irriterende, så det er selvfølgelig noget vi tager alvorligt. I sager om bøder udstedt af SKAT kan du også få en advokat beskikket til at rådgive dig mens sagen verserer for SKAT.

I en række andre sager, hvor du kun risikerer bøde er det ikke altid du kan få en advokat beskikket. Vi kan dog stadig hjælpe dig, hvis sagen falder inden for vores specialer. Det kan fx være overtrædelse af bogføringsloven, men vi fører for eksempel ikke sager om færdsel og hærværk. Det er fordi vi har valgt at specialisere os, som er din sikkerhed for, at vi kun tager din sag, hvis vi er kompetente til at løse den.

Vi bliver ofte spurgt, om man har valgfrihed, om man vil betale en bøde eller “sidde bøden af “- altså forvandle bøden til en fængselsstraf. Det kan man som udgangspunkt ikke. Det følger af bekendtgørelse af 409 af 9. april 2015 § 8.

Såkaldt forvandlingsstraf, altså, hvor en bøde konverteres til en fængselsstraf, er som udgangspunkt noget som kun kan finde sted over for folk, som økonomisk godt kan betale bøden. Det hænger sammen med, at vi ikke har såkaldt “gældsfængsel” i Danmark.