Sager om bestikkelse er ofte misforståelser

Advokat Morten Bjerregaard har omfattende erfaring med sager om påstået økonomisk kriminalitet, herunder sager, hvor vi har repræsenteret folk, som har været under mistanke for bestikkelse. Sigtelser kan i disse situationer for eksempel være efter straffelovens § 122 og § 144 om bestikkelse af offentligt ansatte.

Sager om bestikkelse er omfattet af nogle regler som trådte i kraft 1. maj 2015. Her blev det bestemt, at blandt andet sager om bestikkelse skal give lavere straf, og at der kun i meget sjældne tilfælde bliver tale om fængsel.

Disse sager er specielle, fordi de meget ofte ender med, at anklagemyndigheden eller politiet dropper sagen. Det skyldes, at disse sager er særligt udsatte for misforståelser.

Derfor skal din advokat være fokuseret på muligheden for at se huller i politiets materiale og påpege disse på en ordentlig måde. Dette med henblik på ikke at “tirre” politiet til at køre en sag, som ikke kan holde til en domfældelse.

For det er ikke kun din advokats opgave at du bliver frifundet. Din forsvarsadvokat skal også sørge for, at du ikke skal have en urimelig sigtelse hængende over hovedet i mange år.

Disse sager har i de seneste år været meget fremme i medierne.

Anklagemyndigheden har for eksempel for nylig rejst en straffesag mod et privat IT-selskab for bestikkelse og underslæb til i alt 1,2 mio. kr.

Det er ofte misforståelser, når myndighederne påstår, at ydelser er bestikkelse.

Sager om bestikkelse opdeles i såkaldt aktiv og passiv bestikkelse og passiv.

Aktiv bestikkelse er selskabet som yder en bestikkelse, men ofte kan for eksempel en dyr middag have en forretningsmæssig begrundelse. Det er ikke nødvendigvis valget af restaurant, som er afgørende for, hvor en ordre placeres.

Passiv bestikkelse er det at modtage en ydelse, men her skal din advokat være opmærksom på de samme usikkerhedsfaktorer.

Bestikkelse – paragrafferne

Tiltalen i sager om bestikkelse rejses ofte efter disse bestemmelser:

”§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

”§ 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding (..) uretmæssigt forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.”

”§ 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

Søg rådgivning og garder dig mod at blive beskyldt for bestikkelse

Din advokat skal altså være opmærksom på, at ved modtagelse af rejser, hotelophold og forplejning kan der være tale om ydelser i tråd med en normal forretningsmæssig relation.

Vil du være på den sikre side og gardere dig mod at blive beskyldt for bestikkelse, så anbefaler advokat Morten Bjerregaard, at du søger vores rådgivning. Du kan ringe direkte på mobil 50 51 91 31.

Afhængig af en bestikkelsessags karakter og de mistænkte forhold, så vil en sag ofte enten være placeret hos de lokale politienheder eller ansvaret for efterforskningen bliver placeret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Hvis du er mistænkt kan du blive udsat for ransagning eller telefonaflytning. Også her kan forsvarsadvokat Morten Bjerregaard eller Camilla K. Puggaard hjælpe dig. Sidder du varetægtsfængslet, så kan vi også hjælpe med at køre fængslingskendelsen til landsretten, altså Vestre Landsret eller Østre Landsret. Øvrige efterforskningsskridt i en sag af denne karakter vil typisk bestå i ransagning, aflytning og afhøringer.

Ring i fortrolighed til forsvarsadvokat Camilla K. Puggaard eller forsvarsadvokat Morten Bjerregaard på 50 51 91 31 eller skriv på mb@badv.dk hvis du vil drøfte din dag.

Læs mere om hvad bestikkelse er her.