Åben eller lukket fængsel?

Den praktiske hovedregel er faktisk, at afsoning sker med fodlænke i hjemmet. Det gælder dog kun hvis det du skal afsone er max 6 måneder (din dom kan dog godt være væsentligt længere, og kun for så vidt angår visse straftyper).

Skal du i fængsel, så er det heldigvis sådan, at straf fuldbyrdes som udgangspunkt i åbent fængsel.

Det betyder blandt andet, at du hurtigt får udgang og har ret til fx computer, internet, telefon og lignende. Du afskæres med andre ord ikke fra omverdenen.

Er straffen på 5 år eller mere afsones som udgangspunkt i lukket fængsel. Det følger af Straffuldbyrdelseslovens § 22.

Hvis du har fået en straf på næsten 5 år er det derfor af helt central betydning, at du og din forsvarer har en åben samtale om risikoen ved at anke.