Retssager

Mange års erfaring i strafferet

I en straffesag er vores eneste formål at du bliver frifundet, eller får en så lav straf som muligt. Du kan ringe til os på 70 20 33 31 eller sende en sms på 50 51 91 31 hele døgnet, hvis du uforpligtende vil drøfte din sag.

Du kan også læse mere om de enkelte typer af straffesager ved at klikke rundt på undersiderne under strafferet, her finder du sager om hærværk, narkokriminalitet og tyveri.

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen har erfaringen til at hjælpe dig. Han er blandt andet forsvarer i mange af de sager, som kendes fra TV og aviserne.

Her i 2014 gælder det for eksempel den såkaldte “Christiania-sag” hvor mere end 80 personer er sigtet, “Facebooksagen”, hvor vi fik Politiet til at droppe alle sigtelser og den såkaldte “Herbergssag”, hvor Morten Bjerregaard Nielsen fik næstformanden frifundet for dokumentfalsk og såkaldt bogføringssjusk, selvom den kvindelige formand (som vi ikke repræsenterede) blev dømt.

Du kan også læse mere om vores mangeårige erfaring med alle typer af straffesager.

Er du tiltalt for økonomisk kriminalitet? Så læs her mere om økonomisk kriminalitet.