Mange års erfaring med store retssager

I en retssag er vores primære formål at opnå et forlig, hvis det overhovedet er muligt, og hvis vores kunde ønsker det. De fleste af vores kunder vil gerne undgå selve retssagen. Og ingen vinder ved et langt forløb i retten.

Det kan selvfølgelig ikke undgås, at et forlig ikke kan opnås. I de tilfælde varetager vi klientens interesser under selve retssagen. Og vi tilsammen i teamet ført mere end 1.000 retssager for såvel byret og landsret som for Højesteret.

Nedenfor ses et udpluk af de retssager, vi har beskæftiget os med gennem det seneste årti. Sagerne omtales kun i det omfang de har fået tilsvarende omtale i pressen forud for, at de er nævnt her på siden.

Burmeister & Wain Energy A/S

Selskabet var blandt de absolut markedsledende inden for udvikling af kedler til energianlæg over hele verden. Virkningen af de forskellige lovvalgsbestemmelser i forhold til opgør af kontraktforhold førte til en række retssager, bl.a. konkurskarantænesagen hvor vores klient blev frifundet. I erstatningssagen blev indgået et forlig. Sagen blev ført af advokat Camilla K. Puggaard og advokat Morten Bjerregaard.

Gruppesøgsmålet vedr. Hellerup Finans A/S

Hellerup Finans A/S bestod af en række selskaber, der foretog investeringer i mere end 15 forskellige virksomheder. En trecifret gruppe af private investorer stillede kapital til rådighed for investeringerne. Den tilførte kapital var ligedes på et trecifret millionbeløb. Efter at en plan for rekonstruktion af Hellerup Finans A/S mislykkedes, blev gruppen af selskaber taget under konkursbehandling, hvilket bl.a. førte til et gruppesøgsmål om ledelsesansvar mod den tidligere direktør og mod revisionsselskabet. Direktøren blev repræsenteret af advokat Morten Bjerregaard og blev frifundet for alle påstande. 

Læs mere om konkurs her. 

Hesalight A/S

Advokat Morten Bjerregaard er advokat for et af ledelsesmedlemmerne i sagen anlagt af konkursboet med den omtalte lysvirksomhed. Sagen verserer pt. ved Østre Landsret.

Qudos Insurance A/S

Qudos Insurance A/S gik konkurs i slutningen af 2018, hvilket, som det er vel beskrevet i pressen, har ført til en række retssager. Advokat Morten Bjerregaard repræsenterer et af de tidligere medlemmer af ledelsen.

Øvrige sager

Ud over de her nævnte sager så fører vi løbende andre erstatningssager om ledelsesansvar af forskellig størrelse. Hvis du er tidligere medlem af ledelsen i et større foretagende, eller overvejer at være initiativtager til et gruppesøgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte advokat Morten Bjerregaard alle dage kl. 8 – 22 på mobil 50 51 91 31 eller mb@badv.dk .