Retssager

Mange års erfaring med store retssager

I en retssag er vores eneste formål at få sagen forligt bedst muligt for vores klient, hvis det overhovedet er muligt. Ingen vinder ved et langt forløb i retten.

Det kan selvfølgelig ikke undgås, at et forlig ikke kan opnås. I de tilfælde varetager vi klientens interesser under selve retssag, og vi har ført sager for såvel byret og landsret som for Højesteret.

Nedenfor ses et udpluk af de retssager, vi har beskæftiget os med gennem det seneste årti. Sagerne omtales kun i det omfang de har fået tilsvarende omtale i pressen forud for, at de er nævnt her på siden.

Gruppesøgsmålet mod Danske Bank A/S

I Bjerregaard Advokatfirma er vi i samarbejde med Hindkjær Advokatfirma advokater for den forening, som har sagsøgt Danske Bank A/S for erstatning som følge af hvidvaskskandalen. Samlet set er sagskomplekset formentlig den største erstatningssag om ledelsesansvar der nogensinde har fundet sted i Danmark. Der verserer pt. tre store gruppesøgsmål vedr. erstatning for ledelsesansvar i Danmark. Advokat Morten Bjerregaard er advokat i to ud af tre af disse sager.

Læs mere om hvidvask her.

Burmeister & Wain Energy A/S

Selskabet var blandt de absolut markedsledende inden for udvikling af kedler til energianlæg over hele verden. Virkningen af de forskellige lovvalgsbestemmelser i forhold til opgør af kontraktforhold førte til en række retssager, bl.a. konkurskarantænesagen hvor vores klient blev frifundet. I erstatningssagen blev indgået et forlig. Sagen blev ført af advokat Camilla K. Puggaard og advokat Morten Bjerregaard.

Hellerup Finans A/S

Hellerup Finans A/S bestod af en række selskaber, der foretog investeringer i mere end 15 forskellige virksomheder. En trecifret gruppe af private investorer stillede kapital til rådighed for investeringerne. Den tilførte kapital var ligedes på et trecifret millionbeløb. Efter at en plan for rekonstruktion af Hellerup Finans A/S mislykkedes, blev gruppen af selskaber taget under konkursbehandling, hvilket har ført til retssager. Nogle af sagerne varetages af advokat Morten Bjerregaard, mens andre af sagerne varetaget af advokat Camilla K. Puggaard. Sagerne er specielle som følge af den særlige finansielle struktur af den kapital, der var afsat til investeringer, samt håndteringen af investeringerne i forskellige typer af virksomheder.

Læs mere om konkurs her. 

Hesalight A/S

Advokat Morten Bjerregaard er advokat for et af ledelsesmedlemmerne i sagen anlagt af konkursboet med den omtalte lysvirksomhed. Sagen verserer pt. ved Østre Landsret.

Qudos Insurance A/S

Qudos Insurance A/S gik konkurs i slutningen af 2018, hvilket, som det er vel beskrevet i pressen, har ført til en række retssager. Advokat Morten Bjerregaard repræsenterer et af de tidligere medlemmer af ledelsen.

Øvrige sager

Ud over de her nævnte sager så fører vi løbende andre erstatningssager om ledelsesansvar af forskellige størrelse. Hvis du er tidligere medlem af ledelsen i et større foretagende, eller overvejer at være initiativtager til et gruppesøgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte advokat Morten Bjerregaard alle dage kl. 8 – 22 på mobil 50 51 91 31 eller mb@badv.dk .