Morten Bjerregaard

Advokat (H)

Ekspert i insolvensret, retssager og erhvervsstrafferet.

Morten Bjerregaard har møderet for Højesteret, og har drevet advokatfirmaet siden 2007.

Hans speciale er insolvensret og store retssager.

Morten Bjerregaard er kurator i mange af de konkurser, som kendes fra TV og aviserne, herunder konceptkæden We Cower You, ishockeyklubben Copenhagen Lions, Fitbay mv.

Derudover fører han sager om ledelsesansvar, både som kurator og som repræsentanter for tidligere medlemmer af direktion og bestyrelse, eller som gruppesøgsmål.

Aktuelt fører Morten Bjerregaard for eksempel retssagen efter Burmeister & Wain samt gruppesøgsmålet mod Danske Bank A/S og bankens tidligere administrerende direktør.

På grund af en stor idéel interesse for retssikkerhed fører Morten Bjerregaard udvalgte principielle straffesager som forsvarsadvokat, og har bl.a. ført Christianiasagen, og er aktuelt forsvarer for den person, som pressen har udråbt til “Den Falske Rugemor” samt en person som er sigtet i komplekset med den påståede svindel for cirka DKK 120 mio. i Socialstyrelsen.

Morten Bjerregaard har således specialiserer sig i 3 sagstyper:

Insolvens, herunder konkurs og rekonstruktion.

Erstatningssager om ledelsesansvar.

Straffesager om økonomisk kriminalitet.

Beskikket som advokat i 2005 og opnåede samme år møderet for landsret.

Har nu møderet for Højesteret.

Ekstern Lektor i konkursret ved Aarhus Universitet.

Medlemsskaber:

Danske Insolvensadvokater

Advokatsamfundet

Specialer

Konkurs og rekonstruktion 100
Økonomisk kriminalitet / Erhvervsstrafferet 100
Erstatningssager om ledelsesansvar 100

 

 

Erfaring

KAMMERADVOKATEN

Før stiftelsen af Bjerregaard Advokatfirma i 2007 var Morten Bjerregaard blandt andet ansat hos Kammeradvokaten i 3 år (2003 – 2006). Kammeradvokaten er statens faste advokatfirma. Morten Bjerregaard Nielsens erfaring derfra er en stor fordel i arbejdet som forsvarsadvokat, fordi det har givet et indgående kendskab til det offentliges arbejdsmetoder og særlige forudsætninger i sager om økonomisk kriminalitet.

Hos Kammeradvokatens insolvensafdeling og skatteafdeling var Morten Bjerregaard Nielsen beskæftiget med at optrevle økonomiske sager som momskarruseller, sager om maskeret udbytte, internationale transaktioner med mere. Derfra, og fra 7 år som medejer af en venture fond, har han særlig god indsigt i økonomiske forhold.

Morten Bjerregaard Nielsen var hos Kammeradvokaten også beskæftiget med en bred variation af sager mellem private og det offentlige, herunder udlændingeret, socialret, vurdering af strafferetlige aspekter af insolvenssager og skattesager, skatteret, offentlige kontrakter, udbudsret og insolvensret.

KROMANN REUMERT

Før ansættelsen hos Kammeradvokaten var Morten Bjerregaard Nielsen ansat i 3 år hos Kromann Reumert (2000 – 2003). Kromann Reumert er Danmarks største advokatvirksomhed. Herfra har han en bred erhvervsretlig erfaring.

RAINMAKING

Sideløbende med driften af advokatfirmaet var Morten Bjerregaard Nielsen fra 2007 – 2013 medejer af venturevirksomheden Rainmaking. Herfra har han opnået stor erfaring og indsigt i stort set alle typer kontrakter, som venturevirksomheder, business angels og early stage virksomheder får behov for.