Morten Bjerregaard

advokat (L)

Ekspert i insolvensret og erhvervsstrafferet.

Morten Bjerregaard har drevet advokatfirmaet siden 2007. Han er forsvarsadvokat og kurator i mange af de sager, som kendes fra TV og aviserne.

Som forsvarsadvokat gælder det for eksempel de såkaldte “Christiania-sager” og den såkaldte “Herbergssag”, hvor Morten Bjerregaard Nielsen fik næstformanden frifundet for dokumentfalsk og såkaldt bogføringssjusk, selvom den kvindelige formand (som vi ikke repræsenterede) blev dømt.

Kurator i flere konkursboer, for nylig blandt andet udpeget af Sø- og Handelsretten som kurator i det særdeles medieomtalte konkursbo Fitbay, der blot få måneder før konkursen blev beskrevet, af det anerkendte amerikanske tidsskrift Forbes, som en af de skandinaviske venturevirksomheder med størst potentiale.

Har meget bred erfaring med strafferet, og har i de senere år valgt at specialisere sig i 3 sagstyper:

Økonomisk kriminalitet.
Insolvens, herunder konkurs og rekonstruktion.
Erstatningssager om ledelsesansvar.

Fælles for sagstyperne er, at de alle vedrører tilfælde, hvor økonomien volder problemer.

Ind i mellem de store sager, der kendes fra medierne beskæftiger forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen sig også med mindre straffesager og konkursboer over hele landet. Der sættes en ære i, at alle får det bedste forsvar uanset sagens størrelse og omfang. Så du kan altid kontakte os.

Beskikket som advokat i 2005 og opnåede samme år møderet for landsret.

Specialer

Konkurs og rekonstruktion 100
Økonomisk kriminalitet / Erhvervsstrafferet 100
Erstatningssager om ledelsesansvar 100

 

 

Erfaring

KAMMERADVOKATEN

Før stiftelsen af Bjerregaard Advokatfirma i 2007 var Morten Bjerregaard blandt andet ansat hos Kammeradvokaten i 3 år (2003 – 2006). Kammeradvokaten er statens faste advokatfirma. Morten Bjerregaard Nielsens erfaring derfra er en stor fordel i arbejdet som forsvarsadvokat, fordi det har givet et indgående kendskab til det offentliges arbejdsmetoder og særlige forudsætninger i sager om økonomisk kriminalitet.

Hos Kammeradvokatens insolvensafdeling og skatteafdeling var Morten Bjerregaard Nielsen beskæftiget med at optrevle økonomiske sager som momskarruseller, sager om maskeret udbytte, internationale transaktioner med mere. Derfra, og fra 7 år som medejer af en venture fond, har han særlig god indsigt i økonomiske forhold.

Morten Bjerregaard Nielsen var hos Kammeradvokaten også beskæftiget med en bred variation af sager mellem private og det offentlige, herunder udlændingeret, socialret, vurdering af strafferetlige aspekter af insolvenssager og skattesager, skatteret, offentlige kontrakter, udbudsret og insolvensret.

KROMANN REUMERT

Før ansættelsen hos Kammeradvokaten var Morten Bjerregaard Nielsen ansat i 3 år hos Kromann Reumert (2000 – 2003). Kromann Reumert er Danmarks største advokatvirksomhed. Herfra har han en bred erhvervsretlig erfaring.

RAINMAKING

Sideløbende med driften af advokatfirmaet var Morten Bjerregaard Nielsen fra 2007 – 2013 medejer af venturevirksomheden Rainmaking. Herfra har han opnået stor erfaring og indsigt i stort set alle typer kontrakter, som venturevirksomheder, business angels og early stage virksomheder får behov for.