Ledige stillinger

Jurastuderende som er gode til formueret og stud.merc.aud. eller regnskabsøkonom

Bjerregaard Advokatfirma er et specialiseret advokatfirma, og vores team består af i alt 11 personer, heraf to advokater og tre advokatfuldmægtige. Vi beskæftiger os udelukkende med insolvens, erhvervsstrafferet, arveret og lejeret.

Vi søger jurastuderende, som enten er i begyndelsen af kandidatforløbet, eller som afslutter bacheloruddannelsen til sommer. Det er en betingelse, at du har et godt karaktergennemsnit, herunder særligt gode karakterer i formueret.

Du vil få selvstændige arbejdsopgaver i forbindelse med konkursbehandling, blandt andet:

  • Møder med ledelsen i forbindelse med opstart af bobehandlingen.
  • Kontakt til udlejere.
  • Salg af aktiver, herunder kontakt til vurderingsmænd og registrering af aktiver.
  • Vurdering af omstødelse.

Endvidere vil du komme med til retsmøder og eventuelt møde selvstændigt i retten i sager omfattet af den såkaldte småsagsproces, når du har gennemført faget civilproces.

Konkursbehandling er også kendetegnet ved en masse lavpraktiske opgaver, som du ikke må være “for fin” til.

Derudover vil der være opgaver med litteratursøgning, herunder til brug for straffesager.

Og selvfølgelig kræver arbejdet i en mindre virksomhed også, at vi alle er fleksible, når der fra tid til anden er helt lavpraktiske opgaver som hente og bringe fra og til andre advokater, afhentning af dokumenter hos politiet mv.

Du skal bo i København eller Frederiksberg og benytte cykel i dagligdagen, da det er vigtigt for arbejdet.

Ansøgning sendes til advokatfuldmægtig Christian Emil Larsen på cel@badv.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes på 31526471.

Ansøgning på 1 side og må kun vedlægges 1) kopi af eksamenskarakterer fra studiet og 2) CV på én side.

Det fremhæves, at ansøgning og CV kun må  fylde én side hver. Dette bedes sendt i én samlet pdf-fil.

Du kan læse mediernes omtale af nogle af vores sager ved at trykke HER

 

Stud.merc.AUD som er god til regnskabsanalyse, Sheet/Excel mv. til specialiseret advokatfirma.

Bjerregaard Advokatfirma er et specialiseret advokatfirma, der udelukkende beskæftiger sig med insolvensret og erhvervsstrafferet.

Med base i København søger vi en CBS-studerende eller tilsvarende, formentlig på cand.merc.AUD-linjen. Du er enten i begyndelsen af kandidatforløbet, eller ved at afsluttet HA-bacheloren til sommer, i så fald formentlig med planer om at gå AUD-vejen.

Det er en betingelse, at du har et godt karaktergennemsnit, herunder særligt gode karakterer i fag relateret til regnskabsanalyse samt ordenssans.

Du vil få selvstændige arbejdsopgaver i forbindelse med konkursbehandling, og et stort ansvar i forbindelse med:

  • Analyse af årsrapport og seneste bogføringsbalance for konkursramte virksomheder.
  • Formulere meddelelser til kreditorerne om aktiver og passiver.
  • Anbefale skridt for at få mest muligt ud af konkursboet.
  • Udfærdige oplysninger om de vigtigste regnskabstal for perioden mellem seneste årsrapport og frem til konkursen, samt forklaring på væsentlige afvigelser mellem dette og boets status.
  • Udfærdige boregnskaber.

Der kan også komme opgaver i forbindelse med erhvervs-straffesagerne, herunder vurdering af økonomisk relateret bevismateriale så som for eksempel opgørelser fra SKAT, regnskabsanalyse mv.

Og selvfølgelig kræver arbejde i en mindre virksomhed også, at vi alle er fleksible, når der fra tid til anden er lavpraktiske opgaver.

Ansøgning sendes til advokat Morten Bjerregaard på mb@badv.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes på 50 51 91 31.

Ansøgning skal kun vedlægges 1) kopi af eksamenskarakterer fra studiet og 2) CV. Ansøgning og CV må maksimalt fylde én side hver. Dette bedes sendt i én samlet pdf-fil.

Du kan læse mediernes omtale af nogle af vores sager ved at trykke HER