Stud. jur. søges

Bjerregaard Advokatfirma søger to dygtige jurastuderende til stilling som stud.jur. med tiltrædelse snarest muligt. Vi søger to studerende som er i begyndelsen af bacheloren til vores kontor i København.

Bjerregaard Advokatfirma er et specialiseret advokatfirma, hvor vi kun beskæftiger os med insolvens, herunder særligt behandling af konkursboer og de retssager der følger med, samt større erstatningssager om ledelsesansvar, herunder gruppesøgsmål, og erhvervsstrafferet.

Vi tilbyder et udfordrende job med en spændende hverdag i et stærkt fagligt miljø. Stillingen beror på tillid til den enkelte medarbejder, og du vil derfor fra din første arbejdsdag få ansvar for egne opgaver. Som student vil du dog også få en række opgaver af helt lavpraktisk karakter.

Arbejdsopgaver

Du får gennem dine selvstændige arbejdsopgaver en bred indsigt i den praktiske behandling af insolvensretlige sager.

Dine arbejdsopgaver vil både omfatte opgaver relateret til juridisk sagsbehandling i form af konkursbehandling og piccolo/piccoline-opgaver.

Dine selvstændige arbejdsopgaver i forbindelse med konkursbehandling vil blandt andet være følgende:
Løbende kontakt med kreditorer og debitorer
Bistand vedr. salg af aktiver, herunder kontakt til vurderingsmænd og registrering af aktiver.
Bistand til vurdering af omstødelses- og erstatningssager.
Fremvisning af ejendomme.
Opgaver vedr. tvangsauktioner, fogedretsmøder mv.
Udarbejdelse af udkast til processkrifter.

Piccoline-opgaverne vil være bl.a. ærindekørsel, andre opgaver vedr. kørsel, oprydning på kontoret, indkøb, supplerende rengøring mm.

Som stud.jur. er du timelønnet, og arbejdstiden udgør ofte cirka 15 timer ugentligt, som tilrettelægges i fællesskab med de øvrige studenter og under hensyntagen til din undervisning og eksamener. Der forventes endvidere en rimelig fleksibilitet ift. firmaets behov.

Om dig

Vi forventer, at du er ambitiøs og har et højt fagligt niveau, herunder en særlig interesse for formueret. Derudover er du selvfølgelig ansvarsbevidst, engageret og fleksibel og har et godt humør – også når det går stærkt.

Bjerregaard Advokatfirma tilbyder dig en unik mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praksis. Vi har fokus på din udvikling og giver dig mulighed for at prøve kræfter med livet i en moderne advokatvirksomhed, hvor dit ansvar og sværhedsgraden i dine opgaver stiger i takt med din erfaring og resultater.

Ansøgning sendes til Victoria Koch på vk@badv.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes på 21851830.

Ansøgningen skal vedlægges dit CV og karakterudskrift. Vi kan modtage sikker mail.