Ledige stillinger

Jurastuderende som brænder for formueret

Bjerregaard Advokatfirma er et specialiseret advokatfirma, idet vi kun beskæftiger os med insolvens, større erstatningssager, herunder gruppesøgsmål, og erhvervsstrafferet.

Vi tilbyder et udfordrende job med en spændende hverdag i et stærkt fagligt miljø. Stillingen beror på tillid til den enkelte medarbejder, og du vil derfor fra din første arbejdsdag få ansvar for egne opgaver. Samtidig vil du altid have adgang til sparring med dine øvrige kolleger. 

Vi søger to nye jurastuderende, som enten er i begyndelsen af bacheloren eller kandidatforløbet. Det er en betingelse, at du har et godt karaktergennemsnit, herunder særligt gode karakterer i formueret.

Vi er løbende kurator i mere end 50 konkursboer, er blandt Gældsstyrelsens faste advokater og fører retssagerne vedr. bla. Hesalight A/S samt gruppesøgsmålene vedr. Danske Bank A/S og Hellerup Finans A/S.

Vores team består af i alt 11 personer, heraf to advokater og tre advokatfuldmægtige.

Vi søger to nye studenter til vores kontor i København.

Din primære arbejdsopgave vil være konkursbehandling, ligesom der vil forekomme ad hoc opgaver vedr. retssagerne.

Dine selvstændige arbejdsopgaver i forbindelse med konkursbehandling vil blandt andet være følgende:

  • Møder med ledelsen i forbindelse med opstart af bobehandlingen.
  • Kontakt til udlejere, kreditorer, opkøbere og medarbejdere mm.
  • Salg af aktiver, herunder kontakt til vurderingsmænd og registrering af aktiver.
  • Vurdering af omstødelses- og erstatningssager.
  • Fremvisning af ejendomme.
  • Afholdelse af tvangsauktioner, fogedretsmøder mv.
  • Udarbejdelse af processkrifter.
  • Endvidere vil du komme med til retsmøder og eventuelt møde selvstændigt i retten i sager omfattet af småsagsprocessen, når du har gennemført faget civilprocesret.

Udover arbejdet indenfor konkursretten vil der være opgaver med litteratursøgning, herunder til brug for straffesager.

Det er en betingelse, at du er bosat i Storkøbenhavn, da arbejdet bygger på stor fleksibilitet.

Ansøgning sendes til advokatfuldmægtig Christian Emil Larsen på cel@badv.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes på 31526471.

Ansøgningen skal vedlægges dit CV og karakterudskrift.