Faizan Ali er uddannet HA fra Copenhagen Business School.

Han beskæftiger sig med økonomiske analyser og regnskabsgennemgang, navnlig i forbindelse med søgningen efter flest mulige aktiver i konkursboerne.

Faizan Ali har tidligere arbejdet hos et revisionskontor, samt siddet som bestyrelsesmedlem i selskabet Redblue Bus Tours 2015 A/S.

t + 45 26 98 96 27