Behandling af dødsbo

På denne kan du læse om behandling af et dødsbo. Altså hvad der sker, når en person dør og værdierne skal fordeles.

Det er præsten som giver besked om dødsfaldet til skifteretten. Skifteretten giver også besked til SKAT.

Begravelsen står den nærmeste familie oftest for.

Inden du bliver indkaldt til skifteretten, skal du opbevare afdødes genstande betryggende. Du må ikke sælge eller dele den afdødes ting. Du må som udgangspunkt heller ikke betale den afdødes regninger.

Skifteretten vælger hvordan boet skal behandles. Dette kan enten være som boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte, eller bobestyrerskifte.

Her følger en enkel forklaring på de forskellige typer af dødsboer:

  • Boudlæg er noget som er muligt når aktiverne i dødsboet har en værdi på under DKK 43.000 (2017-tal) efter betaling af sædvanlige begravelsesudgifter. Som udgangspunkt får afdødes nærmeste udbetalt pengene, uden at andre kommer ind over.
  • Ægtefælleudlæg betyder, at den afdødes ægtefælle kan udtage hele dødsboet. Det kan ægtefællen dog kun kun hvis der intet bliver til arvingerne og ægtefællen påtager sig den afdødes gæld.
  • Uskiftet bo betyder, at den afdødes ægtefælle overtager det den afdøde har, men også gælden. Det kaldes at indtræde i den afdødes rettigheder og forpligtelser. Det er en forudsætning, at afdøde har børn. Der sker på den måde ikke noget skifte, og arvinger modtager derfor ikke nogle penge eller genstande fra det uskiftede bo. Uskiftet bo har ikke noget at gøre med om man kan blive boende i huset. Det er en anden vurdering.
  • Privat skifte er en god ting, for så undgår I at betale for en dyr bobestyrer udpeget af retten. Privat skifte betyder, at enige arvinger kan vælge at skifte boet privat. Arvingerne skal være enige om, hvordan pengene og andre genstande i dødsboet skal deles, og også hvem der skal arve.
  • Bobestyrerskifte bliver kun brugt, når ingen af de andre skifteformer er blevet valgt. Dette er f.eks når arvingerne er uenige. Det er den dyreste måde at skifte på og bør derfor undgås. Prøv om I ikke kan blive enige om at finde en advokat til at skifte på vegne af jer alle.

Når typen af skifte er blevet valgt udsteder skifteretten et bevis for hvem der har ret til at råde over den afdødes formue. Dette kaldes en skifteattest.

Vil du klage over skifterettens afgørelser kan dette gøres til landsretten.

Ring til Bjerregaard Advokatfirma både dag og aften, hvis du fortroligt vil drøfte din sag om skifte af dødsbo. Vi har tavshedspligt.