Erfaring med dødsboer

Bjerregaard Advokatfirma har behandlet et stort antal boer, og behandling af dødsboer er et speciale i forlængelse af vores erfaring med salg og fordeling af aktiver fra konkursboerne.

Området for dødsboer og dødsboskifte ledes af advokat Camilla K. Puggaard, som har omfattende erfaring med både privat skifte af dødsboer og offentlig skifte af dødsboer.

Vi undersøger i første række om der foreligger et testamente, og tager stilling til dets gyldighed. Vi ser også på papirerne fra skifteretten og indhenter dem om nødvendigt, indsender såkaldt solvenserklæring samt proklama til Statstidende.

Dernæst forestår vi:

  • Indsendendelse af åbningsstatus
  • Udfærdigelse af boopgørelsen
  • Kontakt med skifteretten
  • Udlodning af midlerne

Et dødsbo kan berigtiges på en af følgende måder:

  • Boudlæg, altså hvor skifteretten udlægger det direkte til arvingerne (ca. 33 pct. af alle dødsboer)
  • Ægtefælleudlæg, som er hvor arven udlægges til ægtefællen (ca. 2 pct. af alle dødsboer)
  • Uskiftet bo, som er tilfælde hvor der ikke skiftes/arves, men hvor det udskydes til længstlevende ægtefælle dør (ca. 23 pct. af alle dødsboer)
  • Privat skifte, herunder forenklet privat skifte, som er tilfælde hvor arvingerne er enige om hvilken advokat som skal forestå skiftet (ca. 34 pct. af alle dødsboer)
  • Behandling ved bobestyrer, som er tilfælde hvor arvingerne er uenige, eller hvor der er tale om en insolvent bobestyrerbehandling (ca. 8 pct. af alle dødsboer)

Kontakt advokat Camilla K. Puggaard på ckp@badv.dkeller 70 20 33 31.

Læs her mere om behandling af dødsboer.