Hjælpepakker i konkurs

Hjælpepakker og konkurs

En kurators opgave er afvikling bedst muligt inden for rimelig tid til gavn for boets kreditorer. Det indebærer også at søge de offentlige midler, som den nu konkursramte virksomhed måtte være berettiget til.

En særlig problemstilling relaterer sig til hjælpepakkerne foranlediget af Covid-19 / Corona.

Regelgrundlaget for kuratorer er præcis det samme som for alle andre, nemlig bekendtgørelse nr. 574 af 5. maj 2020 om kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 samt vejledninger og andet informationsmateriale på virksomhedsguiden.dk.

Hvad kan kurator gøre for at sikre at hjælpepakker søgt forud for konkursboet sikres betalt til konkursboet til gavn for kreditorerne?

For at sikre sig bedst muligt kan kurator kontakte Erhvervsstyrelsen på fasteomkostninger@erst.dk  og oplyse om SE-nr. for konkursbo og tilknyttet NemID, som kompensationen skal udbetales til.

Er der hjælpepakker som specifikt kan søges af kurator på vegne af de enkelte konkursboer, selvom der endnu ikke er ansøgt på konkurstidspunktet?

Der kan søges om kompensation for faste omkostninger, hvis virksomheden er gået konkurs efter 9. marts 2020, og det kan begrundes og dokumenteres, at konkursen og omsætningsnedgangen skyldes COVID-19

Du kan læse mere om konkurskarantæne her.

Andet væsentligt for kurator at vide ift. Covid19-hjælpepakkerne

Virksomheder under konkursbehandling og rekonstruktion kan ansøge, såfremt indgivelsen af begæringen har fundet sted efter den 9. marts 2020. Virksomheder der har indsendt konkursbegæring før den 9. marts 2020 vil blive afvist afvises, da  nedgang i omsætning ikke skyldes Covid-19.

Ved virksomheder, der har indsendt konkursbegæring den 9. marts eller senere, skal der foretages en konkret vurdering af, om omsætningsnedgang skyldes Covid-19

Hvis virksomheden er styret af kurator​, skal henvendelser gå igennem kurator

Det er derfor vigtigt at kurator foretager denne vurdering og handler på den. Ellers risikerer kurator et ansvar.

En lille finte som man måske kun tænker over hvis man er vant til at agere som kurator er, at NemKonto slutmarkeres ved dekretdag, altså tidspunktet, hvor retten afsiger konkursdekret, og konkursens virkninger derfor træder i kraft. Som udgangspunkt skal kurator derfor påtage sig at oprette et SE-nr. ​, så kompensationsudbetalingen kan ske.

Kontakt os

Advokat Morten Bjerregaard har været udpeget som kurator i mere end 100 konkursboer, er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Du er velkommen til at kontakte ham direkte på mb@badv.dk eller direkte mobil 50 51 91 31.

Hvis du har spørgsmål, kan du læse vores svar på ofte stillede spørgsmål her.