Hvad er konkurs?

Konkurs skal finde sted, når det ikke er muligt at lave en rekonstruktion af virksomheden.

Hvis virksomheden ikke kan betale sine regninger, og det skønnes at fortsætte, så har ledelsen pligt til at standse betalingerne. Hvis ledelsen betaler nogle frem for andre, så kan ledelsen blive erstatningsansvar.

Hvis direktøren ikke selv melder virksomheden konkurs, så kan direktøren og den øvrige ledelse blive pålagt et forbud mod et være i ledelsen af en virksomhed i 3 år.

Det skyldes nogle nye regler vedrørende konkurskarantæne.

Forbuddet mod at være direktør i 3 år kan ofte undgås ved at tage kontakt til kreditorerne, eller ved selv pro aktivt at melde virksomheden konkurs.

Til forskel fra at vente på at fx. banken eller SKAT indgiver konkursbegæring.

Desværre har retspraksis lagt en efter vores opfattelse for hård linje. Forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed i 3 år kan udløses selv ved relativt beskedne tab for kreditorerne.

Bjerregaard Advokatfirma er specialiseret i insolvensret, herunder i at indgå gældsordninger og at være kurator under en konkurs.

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive direkte til advokat Morten Bjerregaard på mb@badv.dk eller direkte 50 519131, hvis du i fortrolighed vil drøfte situationen for din virksomhed, herunder om hvilke muligheder der er for at undgå forbud mod fortsat at være direktør i et dansk selskab.  Vi har tavshedspligt.

Et alternativ kan være at framelde sig som direktør, og at den øvrige ledelse også framelder sig. Så bliver selskabet af Erhvervsstyrelsen taget under tvangsopløsning. Det resulterer ofte i en konkurs. Mere end en tredjedel af alle konkurser i Danmark er tilfælde, hvor ledelsen har afmeldt sig i selskabsregistret, og der har været en forudgående tvangsopløsning før konkursen.

En begæring om konkurs offentliggøres ikke. Det står i Konkurslovens § 9. Men når konkursen bliver afsagt offentliggøres konkursen i Statstidende.

Det følger mange journalister med i. Derfor kan det være en fordel at skifte navn før konkursen. Det kan du gøre på virk.dk og det er helt lovligt. Ofte vælges at skifte til et helt neutralt navn, for eksempel en dato eller andet.

Formålet med enhver konkurs er afvikling bedst muligt. Det betyder, at når dekret er afsagt skal kurator først sikre aktiverne, og siden sælge dem bedst muligt ved at gøre skyldnerens aktiver i kontanter.

Ved konkurs overtager kreditorerne via kurator således skyldnerens formue. Når alle aktiver er gjort til kontanter fordeles de til kreditorerne i den såkaldt konkursorden.

Konkurs fører ikke til at gælden forsvinder. Det står i Konkurslovens § 156.

Men det er kun et problem, hvis der er tale om en personlig konkurs – altså en konkurs afsagt over et menneske.

Hvis en konkurs er en virksomhed, så ophører virksomheden efter konkursen. Dermed forsvinder den juridiske enhed, som skylder pengene. Ejerne hæfter ikke for de penge, som kreditorerne ikke har fået.

Hvor behandles en konkursbegæring?

En konkursbegæring behandles i skifteretten. Det står i konkurslovens § 3.

Skifteretten er afdeling af en byret.

Der er 24 byretter i Danmark, men de behandler ikke alle konkursbegæringer. For Sø- og Handelsretten behandler alle konkursbegæringer i hele Storkøbenhavn. Det står i Konkurslovens § 4.

Både en egenbegæring om konkurs og en kreditorbegæring skal indleveres der hvor skyldneren driver sin virksomhed. Det kaldes et erhvervsværneting.

Anlægges sagen ved en forkert ret, så har retten pligt til at henvise til den ret, som er den rigtige. Det kaldes en henvisning til rette værneting. Det står i konkurslovens § 5.

Det har ingen betydning for konkurslovens frister. De beregnes som om konkursbegæringen var indleveret til den rigtige ret fra starten.

Hvis skyldneren ikke udøver erhvervsmæssig virksomhed, så skal begæringen indgives til den retskreds, hvor han bor. Det kaldes der, hvor skyldneren har hjemting.

Vores erfaring

Advokat Morten Bjerregaard har omfattende erfaring med behandling af konkursboer, herunder fra 3 år hos Kammeradvokaten, hvor han har deltaget i konkursbobehandling af selskaber inden for mange forskellige sektorer, herunder detailbranchen, entreprenørbranchen, finansielle virksomheder, IT-virksomheder, øvrige tech-virksomheder med mere.

Aktuelt er Morten Bjerregaard for eksempel kurator i medicovirksomheden Nordic NeuroSTIM og det meget medieomtalte Fitbay, der blandt andet var omtalt af amerikanske Forbes, som en lovende nordisk virksomhed.

Hvis virksomheden går dårligt undersøger vi i første omgang sammen med dig, om der er mulighed for rekonstruktion. Reglerne for såkaldt tvangsakkord er blevet lempet, så det er blevet lettere at få uvillige kreditorer tvunget med til en ordning, så din virksomhed kan køre videre.

Ofte er det dog mere hensigtsmæssigt for omdømmet med en frivillig akkord, og det undersøger vi også.

Såfremt virksomhedens burn rate ser ud til at sluge den rejste kapital før næste kapitalrunde kan gennemføres, eller hvis driften ikke kan tjene tilstrækkeligt til at betale regninger, så er det vigtigt at du kontakter en advokat i tide. Ellers risikerer du et erstatningsansvar, hvis du som direktør eller andet ledelsesmedlem medvirker til at fortsætte driften efter det tidspunkt, hvor en dommer måtte mene, at fortsat drift ikke kunne ske uden yderligere tab for kreditorerne.

I så fald skal du omgående standse betalingerne for ikke at foretage en såkaldt skævfordeling af kreditorerne. Derfor bør du rådføre dig med en advokat med speciale i insolvens og konkurs.

Du kan også risikere efter nogle forholdsvis nye regler at få pålagt konkurskarantæne. Det fører i så fald til, at du ikke må være medlem af ledelsen af et selskab med begrænset ansvar (typisk et ApS og et A/S) i op til 3 år.

Ring til advokat og kurator Morten Bjerregaard på 50 51 91 31, hvis du uforpligtende og i fortrolighed vil drøfte din virksomheds situation. Du kan også skrive på mb@badv.dk