Likvidation

 

Ophør hvor formålet er at betale alle kreditorer

Ejerne kan træffe beslutning om frivillig opløsning af et kapitalselskab ved likvidation.

Ved registrering og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system skal likvidator opfordres selskabets kreditorer til at anmelde deres krav til likvidator senest 3 måneder fra datoen for offentliggørelsen. Dette for at sikre at alle får besked.

Likvidator skal samtidig med anmeldelse af beslutningen om likvidation meddele alle selskabets kendte kreditorer beslutningen.

For at kunne sikre, at vi bedst muligt kan konstatere alle kreditorer, og at alle krav modtages, og for at sikre de oplysninger om aktiver, der måtte fremgå ved postforsendelser har vi pligt til at ændre selskabets hjemstedsadresse til likvidators adresse, jf. selskabslovens § 220, stk. 3, nr. 5, idet usikre økonomiske forhold udgør sådanne konkrete omstændigheder, at den pligt opstår.

Hvis vi ved gennemgang af det modtagne regnskabsmateriale, eller ved anmeldelser eller på andet grundlag, konstaterer eller vurderer, at grundlaget for solvent likvidation ikke er til stede, så har vi som likvidator pligt til at indgive  konkursbegæring og anmoder i så fald nærmeste skifteret om at selskabet tages under konkursbehandling, jf. konkurslovens § 17, stk. 1.

Det sker selvfølgelig kun efter forudgående indhentet fuldmagt.