Frivillig akkord - mulighed for nedsættelse af gæld

En frivillig akkord betyder, at du eller din virksomheder aftaler med typisk de største kreditorer, at de nedsætter gælden mod betaling af en del af beløbet enten nu eller i form af en afdragsordning.

Advokat Morten Bjerregaard har beskæftiget sig med frivillige gældsordninger / frivillig akkord gennem mere end 10 år, herunder fra sin tid i Kromann Reumert og hos Kammeradvokaten.

Det er en udbredt misforståelse, at frivillige akkorder kun er mulige, hvis alle kreditorer samtykker – Det er forkert!

En frivillig akkord kræver kun, at de kreditorer som berøres af akkorden samtykker til akkordens vilkår. Altså at alt lægges åbent frem. Det er i tråd med det overordnede princip om aftalefrihed.

Advokat Morten Bjerregaard har erfaring med at forhandle med typisk de største kreditorer som banker og SKAT. I disse type sager er det typisk meget svært at få alle små kreditorer med. Og ofte vil en ordning med de største kreditorer som det offentlige med moms og skat og finansieringskilderne være tilstrækkelig til at virksomheden kan leve bæredygtigt videre.

Ring til advokat Morten Bjerregaard, hvis du uforpligtende vil drøfte mulighederne for en frivillig akkord. Og kan det ikke lade sig gøre, så kan vi se på om det er muligt med en såkaldt tvangsakkord –  altså hvor dine kreditorer, via Skifteretten, tvinges til at eftergive 90 % eller mere af gælden. Men af kommercielle grunde, som fx hensynet til det fortsatte samarbejde, er det selvfølgelig ofte bedst med en frivillig akkord.

Vi har tavshedspligt. Så ring til advokat Morten Bjerregaard direkte på 50 51 91 31.

Vil du vide mere om eksempelvis rekonstruktion og hvad rekonstruktion er, så læs mere her.