Muligheder ved insolvens

Insolvens er et speciale i forlængelse af Bjerregaard Advokatfirmas kernekompetence. Vores forretningsområde insolvens dækker først og fremmest over at undersøge, hvilken løsning, som er den bedste for dig og din virksomhed samt de største kreditorer. Ofte repræsenterer vi også banker og finansielle aktører. 

Advokat Morten Bjerregaard har omfattende erfaring som kurator i konkursboer. Men inden man når så langt undersøges der, om det er muligt at undgå konkurs. Det kan for eksempel være en rekonstruktion – tidligere kendt som betalingsstandsning. Rekonstruktion er normalt kombineret med en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse. I nogle tilfælde er det dog med en længere kredittid – altså et såkaldt “pusterum”. Deraf det gamle ord “betalingsstandsning”.

På denne side kan du læse mere om vores speciale om insolvens.

Sidste udvej ved insolvens

Sidste udvej ved insolvens er konkurs, men også her er det vigtigt at den advokat, som bliver kurator har erfaring med afvikling, så tabet for kreditorerne bliver mindst muligt! Konkurs skal vælges, hvis fortsat drift ikke kan ske uden yderligere tab for kreditorerne. Her sælger man de aktiver, som der er og fordeler dem ligeligt blandt kreditorerne efter den såkaldte konkursorden. Dette kan ofte ske enten som repræsentant for banken, som muligvis har virksomhedspant, eller i samarbejde med de største kreditorer for at undgå tab og dårlig omdømme.

De almindelige medarbejdere har ofte fået deres løn dækket af Lønmodtagernes Garantifond (LG). Derfor får LG for eksempel pengene før andre almindelige kreditorer. Omkostningerne ved bobehandlingen, herunder kurators salær, betales dog først. Det er skifteretten som fastsætter kurators salær. Ved afslutningen af bobehandlingen slettes selskabet i Erhvervsstyrelsens register, og alle er klar til at begynde på en frisk.

Ved personlig konkurs består gælden stadigvæk. Her adskiller Danmark sig fra for eksempel USA, hvor konkursen også har en såkaldt sanerende effekt.

Af og til er det muligt at lave en ordning med kreditorerne – en såkaldt frivillig gældsordning. Frivillig gældsordning kræver normalt, at alle større kreditorer tiltræder ordningen. Vi har gode erfaringer med disse ordninger, og har blandt andet hjulpet en række ejendomsinvestorer med at lave aftaler med Finansiel Stabilitet og øvrige større kreditorer.

I disse situationer etableres ofte en ramme for nedskrivning af gæld, så refinansiering i et nyt og ikke-statsligt pengeinstitut kan etableres. Såfremt det ikke er muligt med en frivillig gældsordning, så kan vi hjælpe dig til at gennemføre en såkaldt tvangsakkord. Her skal der laves en status over økonomien, en redegørelse for situationen og et forslag til løsningen. Dette har vi stor erfaring med. Ved en tvangsakkord er den gæld, som ikke betales ifølge akkordforslaget væk.

Det gælder også gælden til dem, som måtte have stemt imod forslaget. I praksis forhandler man med de større kreditorer (ofte SKAT og banken) før der indgives begæring om tvangsakkord til skifteretten. I en tvangsakkord kan gælden blive nedsat med helt op til 90 % – i særlige tilfælde mere. Der er ikke længere noget krav til en bestemt akkordprocent.

Vil du drøfte din sag om insolvens i fortrolighed, så kontakt os på mail mb@badv.dk eller telefon 50 51 91 31