Tvangsakkord er når kreditorerne med Skifterettens samtykke tvinges til at eftergive op til 90 % eller mere af det krav, som de har på en person eller virksomhed. Dette kan være fordelagtigt, hvis man ønsker at undgå konkurs.

Læs mere om rekonstruktion og hvad rekonstruktion er.