Skattesvig er sammen med bedrageri, dokumentfalsk og momssvig en af de mest typiske overtrædelser inden for kategorien “Økonomisk Kriminalitet”.

Skattesvig er når man med vilje eller ved såkaldt grov uagtsomhed ikke betaler skat af de oparbejdede overskud.

Selv ved forholdsvis grove domfældelser for skattesvig kommer man ofte IKKE i fængsel. Det skyldes blandt andet nogle forholdsvis nye regler om udvidet anvendelse samfundstjeneste i sager om skattesvig, navnlig hvis du ikke tidligere er straffet.

Skattesvig indeholder også udvidede muligheder for at lave en aftale med SKAT eller politiet, så sagen skæres til og hurtigt afsluttes med en bøde, så sagen – selv hvis fundet skyldig – ikke kommer på din straffeattest.