Momssvig er en af de mest normale overtrædelser i den kategori som kaldes økonomisk kriminalitet.

Typisk er momssvig når et selskab opkræver moms på fakturaerne, men bevidst undlader at betale forskellen mellem korrekt salgsmoms og korrekt købsmoms til SKAT.

Momssvig er underlagt nogle detaljerede regler om muligheder for at lempe straffen, samt muligheder for at undgå fængsel selv ved forholdsvis store overtrædelser, hvis man er villig til at udføre ulønnet samfundstjeneste.

Hvis du har spørgsmål, kan du læse vores svar på ofte stillede spørgsmål.