Hvad er bedrageri?

Bedrageri er at få nogen til at gøre noget, som de ikke ville have gjort, hvis de havde kendt til sagens rette omstændigheder. Det kan for eksempel være at få en bank til at udbetale et lån uden hensigt om at betale lånet med renter tilbage. Hvis banken havde kendt hensigten om at løbe fra pligten til at betale tilbage ville banken ikke have udbetalt lånet.

De sager om økonomisk kriminalitet, som politiet antalsmæssigt har flest af vedrører bedrageri og dokumentfalsk.

Læs her mere om bedrageri