Morten Bjerregaard Nielsen

Morten Bjerregaard Nielsen

Advokat (H)

Ekspert i retssager om store sagsværdier og insolvensret.

Morten Bjerregaard har møderet for Højesteret, og har drevet advokatfirmaet siden 2007.

Hans speciale er insolvensret og store retssager, herunder ledelsesansvar, konkurrenceretssager og gruppesøgsmål.

Highlights

2021 – Qudos Insurance, erstatningssag om DKK 110 mio, Retten i Lyngby.

2020 – Ankesag vedr. Hesalight A/S, erstatningssag om DKK 200 mio., Østre Landsret.

2019 – Gruppesøgsmålet som følge af hvidvask-sagen mod Danske Bank A/S.

2019 – 2021 Gruppesøgsmål vedr. Hellerup Finans A/S, repræsenterede tidligere direktør som blev frifundet, sag ikke anket.

2019 – 2021 Hesalight A/S, erstatningssag vedr. DKK 200 mio., repræsenterede tidligere bestyrelsesmedlem, som opnåede friholdelse af de andre parter og dermed fuldt ud medhold i de interne forhold, sag anket.

2018 – 2019 Burmeister & Wain Energy A/S, repræsenterede tidligere bestyrelsesmedlem i sag om påstået ledelsesansvar.

Morten Bjerregaard har desuden betydelig erfaring med støre konkurrenceretlige retssager, herunder sagerne vedr. det påståede El-kartel, Nedrivnings-kartellet m.fl.

Derudover er Morten Bjerregaard kurator i mange af de konkurser, som kendes fra TV og aviserne, herunder Esbjerg Offshore (2020), We Cower You (2019), ishockeyklubben Copenhagen Lions (2018), Fitbay (2017) m.fl.

Morten Bjerregaard er medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel bl.a. i København, Roskilde og Odense, og er ekstern lektor i konkursret på Aarhus Universitet og underviser for Gældsstyrelsens juridiske medarbejdere.

På grund af en stor idéel interesse for retssikkerhed fører Morten Bjerregaard udvalgte principielle straffesager som forsvarsadvokat, og er bl.a. forsvarer for en person som er sigtet i komplekset med den påståede svindel for cirka DKK 120 mio. i Socialstyrelsen, og har været advokat i alle tre Christiania-sager (2016, 2018 og 2021).

Skriver fast i Politiken om retspolitiske emner.

Kontaktoplysninger

Telefon: + 45 50 51 91 31

E-mail: mb@badv.dk

 

Morten Bjerregaard har således specialiseret sig i tre sagstyper:

Insolvens, herunder konkurs og rekonstruktion.

Erstatningssager om ledelsesansvar.

Straffesager om økonomisk kriminalitet.

Beskikket som advokat i 2005 og opnåede samme år møderet for landsret. Har nu møderet for Højesteret.

Ekstern lektor i konkursret ved Aarhus Universitet.

Medlemsskaber:

– Danske Procedureadvokater

– Danske Insolvensadvokater

– Danske Inkassoadvokater

– Advokatsamfundet

– Københavns Advokatforening

Erfaring

KAMMERADVOKATEN

Før stiftelsen af Bjerregaard Advokatfirma i 2007 var Morten Bjerregaard blandt andet ansat hos Kammeradvokaten i 3 år (2003 – 2006). Kammeradvokaten er statens faste advokatfirma. Morten Bjerregaard Nielsens erfaring derfra er en stor fordel i arbejdet som forsvarsadvokat, fordi det har givet et indgående kendskab til det offentliges arbejdsmetoder og særlige forudsætninger i sager om økonomisk kriminalitet.

Hos Kammeradvokatens insolvensafdeling og skatteafdeling var Morten Bjerregaard Nielsen beskæftiget med at optrevle økonomiske sager som momskarruseller, sager om maskeret udbytte, internationale transaktioner med mere. Derfra, og fra 7 år som medejer af en venture fond, har han særlig god indsigt i økonomiske forhold.

Morten Bjerregaard Nielsen var hos Kammeradvokaten også beskæftiget med en bred variation af sager mellem private og det offentlige, herunder udlændingeret, socialret, vurdering af strafferetlige aspekter af insolvenssager og skattesager, skatteret, offentlige kontrakter, udbudsret og insolvensret.

KROMANN REUMERT

Før ansættelsen hos Kammeradvokaten var Morten Bjerregaard Nielsen ansat i 3 år hos Kromann Reumert (2000 – 2003). Kromann Reumert er Danmarks største advokatvirksomhed. Herfra har han en bred erhvervsretlig erfaring.

RAINMAKING

Sideløbende med driften af advokatfirmaet var Morten Bjerregaard Nielsen fra 2007 – 2013 medejer af venturevirksomheden Rainmaking. Herfra har han opnået stor erfaring og indsigt i stort set alle typer kontrakter, som venturevirksomheder, business angels og early stage virksomheder får behov for.